Ja! Ik doe mee!

Het is tijd voor de volgende stap: het Deltaplan Biodiversiteit heeft méér partijen nodig – partijen die tot nu toe niet aan tafel zaten, zoals ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten die voor nieuw beleid kunnen zorgen. Maar juist ook bedrijven, belangenorganisaties en particulieren kunnen hun steentje bijdragen. We zien uw aanmelding graag tegemoet.

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel respecteert de privacy van haar abonnees. Persoonlijke gegevens van abonnees worden door het Deltaplan Biodiversiteitsherstel dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd.