Aanvraagformulier voor mogelijke deelname als supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Fijn dat u geïnteresseerd bent in het leveren van een bijdrage aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel! Toelating als supporters vindt plaats door middel van formele toets door het bestuur van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel op basis van deze criteria. Wilt u zo vriendelijk zijn om het onderstaande aanvraagformulier in te vullen?

  • Uw gegevens:

  • Contactpersoon:
  • … dient hierbij een aanvraag in om supporter te worden van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Deze aanvraag wordt ingediend bij de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Aan deze aanvraag kunnen nog geen rechten en plichten worden verbonden ten aanzien van het Deltaplan. Wij gaan de aanvraag beoordelen en na acceptatie bevestigen wij dit aan u.