Nieuws

Duurzame troonrede door Louise Vet

Een economie die gezond is én de natuur heel laat, dat zou nog eens een mooi exportproduct voor Nederland zijn, betoogt onze voorzitter Louise Vet. Op dinsdag 3 september sprak ze de jaarlijkse Duurzame Troonrede uit.

Lees verder!
Vet

Stichting Versterking Weidevogelgebieden opgericht

BoerenNatuur, Vogelbescherming Nederland en zuivelconcern FrieslandCampina hebben gezamenlijk de onafhankelijke stichting Versterking Weidevogelgebieden opgericht. Via de stichting voor versterking van weidevogelgebieden is het mogelijk om fondsen te werven, partijen met elkaar te verbinden en gebiedsbeheerders en boeren te ondersteunen die net wat meer willen doen voor de weidevogels.

Lees verder!
Weidevogel

Weinig vlinders in juni

“De zon schijnt volop en de tuin staat vol vlinderplanten, maar waar zijn de vlinders?” Een veel gestelde bij De Vlinderstichting in de periode eind mei en begin juni. Deze wordt al jaren de ‘junidip’ genoemd: de voorjaarsvlinders zijn klaar met vliegen en de zomervlinders zijn er nog niet.

Lees verder!
Distelvlinder
Nieuws

Belangrijke rol voor biodiversiteit in Realisatieplan Visie LNV

Op 17 juni 2019 publiceerde het ministerie van LNV het ‘Realisatieplan Visie LNV’. In dit plan beschrijft het ministerie de beleidsinzet die de omschakeling naar kringlooplandbouw stimuleert. Omschakelen naar kringlooplandbouw is volgens het ministerie nodig om de landbouw, tuinbouw en visserij nieuwe perspectieven te geven.

Lees verder!
Bijeenkomst Next Steps

Terugblik bijeenkomst Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Op 22 mei 2019, de Dag van de Biodiversiteit, organiseerden wij de bijeenkomst ‘Next Steps’. We kijken terug op een inspirerende middag met waardevolle input van ruim 150 deelnemers.   Maatschappelijke beweging Louise Vet (NIOO-KNAW, NERN), voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, opende de middag met een inspirerende presentatie waarin ze het droombeeld van het Deltaplan…

Lees verder!