Alex Datema

Melkveehouder en voorzitter bij BoerenNatuur | Algemeen bestuurslid

 

Alex Datema

Als melkveehouder ben ik mij in de loop van de jaren steeds meer gaan realiseren dat boer zijn meer is dan melk en vlees produceren. Je bent als grond bezitter en gebruiker ook verantwoordelijk voor het landschap en de bijbehorende biodiversiteit. Die verantwoordelijk deel ik met mijn buren, andere grond eigenaren maar ook met de maatschappij. We zullen samen de schouders eronder moeten zetten om landschap en biodiversiteit te herstellen. Voor mij is het Deltaplan Biodiversiteitsherstel een uitgelezen mogelijkheid om hier bijdrage aan te leveren.