Hank Bartelink

Directeur-bestuurder bij LandschappenNL | Secretaris

 

Hank Bartelink

Een gezonde maatschappij, juist ook in sociaaleconomisch opzicht, kan niet zonder ecologisch en landschappelijk rijke basis. Een hoge biodiversiteit is daarvan het fundament. Helaas hebben we in Nederland te maken met een desastreuze achteruitgang van die biodiversiteit. Dat kunnen en mogen we niet langer negeren, uit ons aller welbegrepen eigenbelang. Ik zie in de ‘beweging’ die het Deltaplan wil zijn, een serieuze kans om die achteruitgang een halt toe te roepen. Juist door allerlei partijen te verenigen, van consument tot producent, van boer tot bedrijfsleven tot natuurbeheerder. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij.