Marcel Belt

Bestuurder bij Hoogheemraadschap van Delfland | Algemeen bestuurslid

 

Marcel Belt

Ik heb een geweldige passie voor de natuur! De biodiversiteit staat mondiaal onder druk. Een goede flora en fauna zijn cruciaal belang voor een gezonde leefomgeving, voor onze voedselvoorziening, droogtebestrijding, wateropvang en ook voor onze rust en plezier. Als bestuurder bij het waterschap Delfland zie ik hoe maatregelen die wij nemen voor de waterkwaliteit een impuls geven aan het leven in en om het water. In onze natuurvriendelijke oevers wemelt het van de insecten, amfibieƫn, vis. Vispaaiplaatsen en vispassages helpen de visstand vooruit. Door de samenwerking met boeren, natuurorganisaties, gemeenten en vrijwilligers kunnen wij veel doen voor de populaties van weidevogels en insecten.

Ik vind het Deltaplan Biodiversiteit een prachtig initiatief. Door het aanjagen van actie bij zoveel partners, samenwerking, kennis delen en verbinding te leggen met andere dossiers, zoals het stikstofprobleem, kunnen we zorgen voor herstel van biodiversiteit. Daar zet ik mij graag stevig voor in.