Mariska Harte

Senior beleidsadviseur bij Ministerie van LNV | Adviseur

 

Mariska Harte

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is voor mij een belangrijk netwerk waar alle relevante actoren samenwerken. Ik geloof in de kracht van een gedeelde visie en de intentie van de verschillende ‘smaken’ deelnemers om elkaar hierin te helpen en te versterken. Dat is waarom ik vanuit LNV deelneem: deze belangrijke maatschappelijke opgave kunnen we alleen samen aanpakken. Ik zet mij maximaal in om deze beweging verder te brengen en samen te werken aan de doelen voor biodiversiteit.