In de praktijk

In gesprek met Ruud Tijssens

’Als grote toeleverancier van producten aan akkerbouw en veehouderij is Agrifirm zich zeer bewust van de discussies over de relatie tussen de huidige gangbare landbouwpraktijken en de zorgwekkende afname van de biodiversiteit. Ook als landbouwcoöperatie zijn we ons bewust van het belang van de biodiversiteit voor het landbouwsysteem. Bestuiving is maar één van de voorbeelden van de belangrijke functie, die biodiversiteit biedt. Maar ook bodemgezondheid en -vitaliteit zijn gekoppeld aan biodiversiteit.’’

Lees verder!
Kirsten Haanraads

In gesprek met Kirsten Haanraads

‘’Voor Natuurmonumenten is het Deltaplan een aansporing om versneld door te gaan met de aanpassing van de afspraken met boeren die gronden van de organisatie pachten. Vanaf volgend jaar gaan onze boswachters samen met boeren kijken op welke manieren ze het herstel van biodiversiteit kunnen versnellen en uitbreiden.’’

Lees verder!

In gesprek met Hedwig Boerrigter

Hedwig Boerrigter is sinds 2016 directeur van Stichting Veldleeuwerik. Waarom vindt Stichting Veldleeuwerik biodiversiteitsherstel zo belangrijk?‘’Stichting Veldleeuwerik heeft jaren geleden een systematiek ontwikkeld voor verduurzaming van de akkerbouw. Die systematiek is gebaseerd op 10 indicatoren, waaronder Biodiversiteit (en onder andere Bodem, Water, Gewasbescherming).

Lees verder!
Hank Bartelink

In gesprek met Hank Bartelink

Hank Bartelink is directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband LandschappenNL.  Waarom vindt LandschappenNL biodiversiteitsherstel zo belangrijk?‘’Biodiversiteit vormt de grondslag van ons bestaan.

Lees verder!

Biodiversiteitsherstel in Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer zet zich samen met inwoners en akkerbouwers in voor het herstel van biodiversiteit. Stan van der Laan, projectleider Groen & Duurzaamheid, vertelt hoe en waarom de gemeente aan de slag gaat met biodiversiteitsherstel.

Lees verder!
Gemeente Haarlemmermeer
Alex Datema

In gesprek met Alex Datema

In gesprek met Alex Datema – BoerenNatuur   Alex Datema is voorzitter van BoerenNatuur en heeft een regulier melkveebedrijf (110 melkkoeien) in Groningen. Zijn bedrijf heeft 70 hectare grasland waarvan 15 hectare bestemd is voor weidevogelbeheer met o.a. kruidenrijk grasland en plas-dras.     Waarom vindt BoerenNatuur biodiversiteitsherstel zo belangrijk? ‘’BoerenNatuur is opgericht om te werken…

Lees verder!

In gesprek met Natasja Oerlemans

In gesprek met Natasja Oerlemans – WWF Nederland   Natasja Oerlemans is hoofd van de afdeling Voedsel en Landbouw van het Wereld Natuur Fonds (WWF). In dit interview vertelt Natasja over het werk van WWF, het belang van biodiversiteitsherstel en de samenwerking met het Deltaplan.   Waarom vindt WWF biodiversiteitsherstel zo belangrijk? ”Natuur inspireert en…

Lees verder!
Natasja Oerlemans