In de praktijk

Bee Heroes

Bee Heroes is een meerjarig ecologisch project bij en i.o.v. het Kunstfort bij Vijfhuizen (sinds lente 2013). Het is een project voor, door en over bijen – én mensen – dat raakt aan thema’s als biodiversiteit en ecologie, ambacht en cultuur, voedsel- en landbouwbeleid en klimaatverandering.

Lees verder!

IVN Bernheze

IVN Bernheze is een van de 178 afdelingen binnen IVN Nederland (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid). In de nabije omgeving zijn meerdere IVN afdelingen waarmee IVN Bernheze nauw samenwerkt.

Lees verder!
IVN
Betuwe fruitmonitor

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor U.A.

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor is de eerste officiële supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Zij legt samen met haar fruittelers bloemstroken en bijenhagen aan en werkt samen met Agrarische Natuurverenigingen Lingestreek en TCW aan een Betuws Bijenlandschap.

Lees verder!

In gesprek met Hedwig Boerrigter

Hedwig Boerrigter is sinds 2016 directeur van Stichting Veldleeuwerik. Waarom vindt Stichting Veldleeuwerik biodiversiteitsherstel zo belangrijk?‘’Stichting Veldleeuwerik heeft jaren geleden een systematiek ontwikkeld voor verduurzaming van de akkerbouw. Die systematiek is gebaseerd op 10 indicatoren, waaronder Biodiversiteit (en onder andere Bodem, Water, Gewasbescherming).

Lees verder!
Hank Bartelink

In gesprek met Hank Bartelink

Hank Bartelink is directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband LandschappenNL.  Waarom vindt LandschappenNL biodiversiteitsherstel zo belangrijk?‘’Biodiversiteit vormt de grondslag van ons bestaan.

Lees verder!

Biodiversiteitsherstel in Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer zet zich samen met inwoners en akkerbouwers in voor het herstel van biodiversiteit. Stan van der Laan, projectleider Groen & Duurzaamheid, vertelt hoe en waarom de gemeente aan de slag gaat met biodiversiteitsherstel.

Lees verder!
Gemeente Haarlemmermeer
Alex Datema

In gesprek met Alex Datema

In gesprek met Alex Datema – BoerenNatuur   Alex Datema is voorzitter van BoerenNatuur en heeft een regulier melkveebedrijf (110 melkkoeien) in Groningen. Zijn bedrijf heeft 70 hectare grasland waarvan 15 hectare bestemd is voor weidevogelbeheer met o.a. kruidenrijk grasland en plas-dras.     Waarom vindt BoerenNatuur biodiversiteitsherstel zo belangrijk? ‘’BoerenNatuur is opgericht om te werken…

Lees verder!

In gesprek met Natasja Oerlemans

In gesprek met Natasja Oerlemans – WWF Nederland   Natasja Oerlemans is hoofd van de afdeling Voedsel en Landbouw van het Wereld Natuur Fonds (WWF). In dit interview vertelt Natasja over het werk van WWF, het belang van biodiversiteitsherstel en de samenwerking met het Deltaplan.   Waarom vindt WWF biodiversiteitsherstel zo belangrijk? ”Natuur inspireert en…

Lees verder!
Natasja Oerlemans