In de praktijk
Agenda

Agenda boer, burger en biodiversiteit

Agenda boer, burger en biodiversiteit: investeren in natuurinclusieve landbouw Drenthe   In Drenthe hebben LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Drenthe de handen ineen geslagen om samen te werken aan natuurinclusieve landbouw. Zij hebben daarvoor een gezamenlijk actieplan uitgebracht, namelijk de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit. Deze is onlangs als eerste…

Lees verder!

Herstel en versterken landschap droge dooradering Fryslân

Herstel en versterken landschap droge dooradering Fryslân   Landschapsbeheer Friesland (coördinator) en de Agrarische Collectieven ELAN, Noardlike Fryske Wâlden, Waddenvogels en It Lege Midden werken samen om de landschapselementen in het leefgebied Droge Dooradering te herstellen. Het doel van het project is het herstellen en het versterken van het landschap in vier gebieden in Friesland.…

Lees verder!
Friesland
Vlinders

Kleurkeur: voor meer kleur in onze bermen

Kleurkeur: voor meer kleur in onze bermen   Door het intensieve gebruik van ons land worden bermen en groenstroken steeds belangrijker voor vlinders, bijen en biodiversiteit in het algemeen. Daarom heeft De Vlinderstichting een keurmerk voor goed (maai)beheer opgericht: Kleurkeur. Een nieuw keurmerk voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Aannemers en groenbedrijven die…

Lees verder!

Realisatie NNN Fryslân: Natuur mei de Mienskip

Realisatie NNN Fryslân: Natuur mei de Mienskip   Een groen Fryslân, waar het goed gaat met de biodiversiteit en waar het goed boeren is. Dat is waar Natuer mei de Mienskip voor gaat. Natuer mei de Mienskip gaat dan ook over natuur van en voor iedereen. Natuer mei de Mienskip is namelijk een initiatief van…

Lees verder!
Ganzen
Veldleeuwerik

Boeren voor akkervogels in Schouwen-Duiveland

Boeren voor akkervogels in Schouwen-Duiveland   Door het inzetten van 50 ha eigen grond wordt op 500 ha natuurwinst geboekt: in een gebied van 500 ha wordt samengewerkt met akkerbouwers en melkveehouders om duurzame toename van akkervogels en andere vogels te stimuleren. Behalve maatregelen in het kader van het Partridge-project, waarbij delen van akkers uit…

Lees verder!

Groene Cirkel Duurzame Fritesketen

Groene Cirkel Duurzame Fritesketen zet zich in voor een gezonde bodem in Zuid-Holland   Farm Frites, HAS Hogeschool, Wageningen University & Research en provincie Zuid-Holland hebben op 15 maart bij Farm Frites in Oudenhoorn het convenant ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’ ondertekend. Hiermee wordt een letterlijk vruchtbare samenwerking beklonken. De partijen gaan gezamenlijk werken aan reductie…

Lees verder!
Fritesketen
Groene Cirkel

Groene Cirkel Bijenlandschap

Groene Cirkel Bijenlandschap   In Nederland zijn sinds 2008 lokale bestuivingstekorten. Het gaat namelijk slecht met bestuivende insecten zoals de honingbij, wilde bijen en zweefvliegen. Te weinig bestuiving leidt tot economische schade, omdat de bestuiving van bloemen en verspreiding van stuifmeel essentieel is voor een hoogwaardige landbouw. Daarom werkt Heineken met veel partners uit de…

Lees verder!

Natuur- milieu- en boerenorganisaties zetten schouders onder meer biodiversiteit

Natuur- milieu- en boerenorganisaties zetten schouders onder meer biodiversiteit   Vijftien Noord-Hollandse organisaties (terreinbeheerders, natuur-en milieuorganisaties, landbouworganisaties, onderwijsinstellingen en Rabobank kring Noord-Holland Noord) hebben de handen ineengeslagen om het landelijke Deltaplan Biodiversiteit in Noord-Holland uit te voeren. Hoe zij dat willen doen hebben zij op 11 maart gezamenlijk vastgesteld in het plan “Groen Goud”.  …

Lees verder!
NMF biodiversiteit
In de praktijk - Koos Biesmeijer

In gesprek met Koos Biesmeijer

In gesprek met Koos Biesmeijer   Koos Biesmeijer is ecoloog, hoogleraar Natuurlijk Kapitaal en wetenschappelijk directeur bij Naturalis Biodiversity Center. In dit interview vertelt Koos over het werk van Naturalis, zijn ambities en de samenwerking met het Deltaplan.    Waarom vindt Naturalis biodiversiteitsherstel zo belangrijk? ‘’Naturalis is het nationale biodiversiteitsinstituut waar onderzoek aan, fascinatie voor…

Lees verder!

In gesprek met Albert Vliegenthart

In gesprek met Albert Vliegenthart   Albert Vliegenthart is ecoloog en werkt al 11 jaar bij de Vlinderstichting. In dit interview vertelt Albert over zijn passie, zijn werk voor de Vlinderstichting en het belang van het Deltaplan.    Waarom vindt de Vlinderstichting biodiversiteitsherstel zo belangrijk? ‘’Omdat wij vinden dat vlinders en libellen thuishoren in onze…

Lees verder!
Albert Vliegenthart