Akkerbouwer Jan Reinier de Jong zet zich in voor biodiversiteit

 

Jan Reinier de Jong is een akkerbouwer die biodiversiteit niet alleen omarmt, maar zich hier ook structureel voor inzet. De Jong loopt als vooruitstrevende boer voorop als het gaat om het behoud en herstel van biodiversiteit in zijn bedrijf. Dat boeren volgens sommige mensen het landschap verpesten gaat hem aan het hart, boeren worden vaak afgerekend op voorgaande generaties. Daarover in discussie gaan heeft volgens hem geen zin. De Jong laat liever zien hoe hij bijdraagt aan biodiversiteitsherstel en ontvangt regelmatig groepen op zijn akkerbouwbedrijf in Odoorn, om daarover te vertellen.

 

Wintervoervelden voor akkervolgels
De ontwikkelingen die we terugzien in zijn bedrijf zijn het bewijs dat grootschalige landbouw hand in hand kunnen kan gaan met biodiversiteit. Zo heeft De Jong binnen zijn bedrijf 5 hectare agrarisch natuurbeheer ingericht. Een paar van deze hectare akkerranden zijn ingezaaid met kruidenmengsels voor insecten zoals bijen en vlinders. Daarnaast heeft hij drie percelen met wintervoervelden. Op deze percelen wordt een mix van granen geteeld, die niet wordt geoogst. Zo blijven er genoeg granen over voor de akkervogels. De Fazant, Patrijs, Keep en Geelgors zijn dan ook jaarlijks rijkelijk terug te vinden op de wintervoervelden.

 

Behoud van de knoflookpad
Deze nieuwe dimensie aan biodiversiteit verhoudt zich bijvoorbeeld ook tot de akkerranden die hij heeft aangelegd voor de knoflookpad. Deze amfibie wordt met uitsterven bedreigd, en komt daardoor nog maar gering voor in Nederland. Omdat het leefgebied van de knoflookpad in de omgeving van zijn bedrijf is, heeft De Jong hier ruimte voor ingericht, samen met veertien andere boeren en coöperatie Agrarisch Natuur Drenthe.

 

Insectentelling
Samen met BASF doet De Jong een proef om de hoeveelheid en diversiteit aan insecten te monitoren die worden gevonden in de bloemrijke akkerranden langs zijn gangbare landbouwpercelen. De tellingen worden gedaan door De Vlinderstichting, als onafhankelijke partij. “De uitkomsten zijn spectaculair, ze hebben een behoorlijke toename geconstateerd!”

 

Creatieve oplossingen
We zijn in onze sector vooruitstrevend en beseffen ook dat biodiversiteit van groot belang is voor het op peil houden van de staat van de natuur. Zo werkt De Jong al drie jaar met een biologische fungicide in aardappels. Dat De Jong niet alleen staat als boer die zich inzet voor behoud van biodiversiteit beseft hij heel goed. ‘’Er zijn heel veel boeren die iets willen doen, we rijden misschien niet allemaal voorop in de Tour de France, maar veel boeren fietsen wel’’. We zoeken samen naar oplossingen ten behoeve van biodiversiteit. Denk daarbij aan het gebruik van andere soorten machines, minder grondbewerking en aangepaste tijdstippen van zaaien en oogsten. Door samen te zoeken naar creatieve oplossingen, zodat de volgende generaties er ook van kunnen profiteren. Zo verbeteren we ook samen de bodemgezondheid voor deze generatie.

 

Bron: Agrifirm