Biodiversiteitsherstel in Haarlemmermeer

 

De gemeente Haarlemmermeer zet zich samen met inwoners en akkerbouwers in voor het herstel van biodiversiteit. Stan van der Laan, projectleider Groen & Duurzaamheid, vertelt hoe en waarom de gemeente aan de slag gaat met biodiversiteitsherstel.

 

Biodiversiteit en Haarlemmermeer

‘’In Haarlemmermeer zetten we ons in voor biodiversiteitsherstel. Dit doen we omdat we ons bewust zijn van het belang van biodiversiteit voor de voedselproductie én de natuurbeleving van onze inwoners. Onze gemeente ligt in een druk gebied dat gebruikt wordt door veel inwoners, grote bedrijven, akkerbouw en Schiphol. Mede daarom ligt bij ons de focus voor de komende jaren op biodiversiteit: er is nog maar zo weinig ruimte voor de natuur. Daarnaast lijkt het bij ons door de akkerbouw heel groen, maar ontbreekt het wel vaak aan diversiteit.’’

 

In de praktijk

‘’We praten niet alleen over biodiversiteitsherstel, maar gaan hier ook echt mee aan de slag. Zo besteden we veel aandacht aan goed maaibeheer. We maaien op een manier die ruimte laat voor de ontwikkeling van flora en de insecten die daarvan afhankelijk zijn. Daarnaast doen we proeven met natuurbeheer en faunabevordering. Ook vindt de gemeente het belangrijk om de juiste voorwaarden te scheppen voor biodiversiteit. Dit doen we bijvoorbeeld door dood hout te laten liggen en zo de natuur de kans te geven om te groeien en bloeien.’’

 

Inwoners, landbouw en gemeente

‘’Bij dit alles is het van belang om de inwoners van Haarlemmermeer mee te krijgen. Dit doen we voornamelijk door onze manier van communiceren. Zo plaatsen we bij ‘successen’ berichten in de krant, of het nou om groot of klein nieuws gaat. Ook de bewonersavonden zijn belangrijk. Hier krijgen we de kans om het verhaal achter de gemaakte keuzes te vertellen. Zo waren er een aantal inwoners die signaleerden dat in de straat niet alle wilgen waren geknot. Op zo’n avond kun je dan uitleggen dat we de wilgen om en om knotten en zo de bijen helpen. Hierdoor ontstaat er begrip én krijgen we enthousiaste reacties van onze inwoners.‘’

‘’Dit enthousiasme merken we ook bij de akkerbouwers in onze gemeente. In Haarlemmermeer werken akkerbouwers met veel plezier mee aan het herstellen van de biodiversiteit en zien we hoe de sector haar best doet. Verder zetten we ons in voor biodiversiteit op de lange termijn. Dit doen we bijvoorbeeld door natuurinclusief te bouwen. Bij het ontwikkelen en aanleggen van nieuwe wijken nemen we vanaf het begin al natuur en biodiversiteit mee, zodat deze zijn ingericht op de toekomst.’’

 

Kansen voor biodiversiteitsherstel

‘’Biodiversiteitsherstel blijft soms wel een hele uitdaging. In Haarlemmermeer kunnen we nog veel meer stenen vervangen door groen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ook liggen er nog kansen als het gaat om ecologische verbindingen. Het verbinden van natuurgebieden door een ecologisch netwerk is een flinke uitdaging. Als gemeente zetten we ons hier dagelijks voor in en hopen we door grote én kleine stapjes de biodiversiteit in onze leefomgeving te verhogen.’’

 

Meer informatie?

Bekijk dan de website van de gemeente Haarlemmermeer!