In gesprek met Hedwig Boerrigter – Stichting Veldleeuwerik

 

Hedwig BoerrigterHedwig Boerrigter is sinds 2016 directeur van Stichting Veldleeuwerik.

 

Waarom vindt Stichting Veldleeuwerik biodiversiteitsherstel zo belangrijk?

‘’Stichting Veldleeuwerik heeft jaren geleden een systematiek ontwikkeld voor verduurzaming van de akkerbouw. Die systematiek is gebaseerd op 10 indicatoren, waaronder Biodiversiteit (en onder andere Bodem, Water, Gewasbescherming). De akkerbouwers worden hierdoor gestimuleerd en stimuleren elkaar om aan biodiversiteit te werken met bovenwettelijke maatregelen. In de afgelopen jaren hebben de telers geleerd en gemerkt dat de natuur hun kan helpen om met minder input gelijke resultaten te halen, of misschien wel beter. Boeren met natuur is natuurlijk voor Veldleeuwerik telers.’’

 

 

Wat is de belangrijkste bijdrage die Stichting Veldleeuwerik gaat leveren aan het Deltaplan?

‘’Wij delen graag onze kennis en ervaring met het Deltaplan. Onze telers zijn verenigd in regiogroepen die met en van elkaar leren. Iedere groep is uniek. Inmiddels maakt bijna de helft van de groepen een groepsplan met eigen stip op de horizon. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld meerjarige akkerranden: hoe en wat? Hoe herkennen we natuurlijke plaagbestrijders en schadedrempels? Hoe helpen welke beslissings ondersteunende systemen daarbij? Telen zonder bepaalde GBM, lukt dat en hoe dan? Voor nieuwe innovaties als de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw vormen regiogroepen een effectieve pilotgroep.’’

 

Welk praktijkvoorbeeld vind je goed passen in de filosofie van het Deltaplan?

‘’De provincie Noord-Holland biedt haar eigen pachtgronden aan aan boeren met een duurzaamheidscertificaat, waaronder het VL-certificaat. Zij stelt daarbij de eis dat die boeren met akkerranden gaan werken. Dit leverde eerst commentaar op bij de Veldleeuwerik-telers. Na jaar 2 kwamen de Noord-Hollandse groepen met de vraag om kennisbijeenkomsten te organiseren over meerjarige akkerranden, uit welke mengsels die moeten bestaan en hoe insecten te herkennen. Samen met de provincie hebben we daar activiteiten voor georganiseerd. In een gebiedsgerichte samenwerking, met financiële steun van de provincie is aan kennis gewerkt. Kortom, alle succesfactoren verenigd.’’

 

Met wie hoop je vanuit Stichting Veldleeuwerik (meer) te kunnen samenwerken aan biodiversiteitsherstel?

‘’Met sectorpartijen als BO Akkerbouw, LTO en de NAV: een praktijknetwerk is een essentiële infrastructuur om kennis te ontwikkelen en te delen met elkaar. Maar ook met marktpartijen omdat zij nieuwe kennis (van techniek tot commercie) inbrengen en willen testen met de praktijk. Ook onderzoek is van belang om samen te werken aan kennis vraag- en -aanbod.’’

 

‘’Ook hopen wij samen te werken met het onderwijs om potentiële bedrijfsopvolgers en erfbetreders ecologisch te kunnen scholen samen met de praktijk. Verder zijn ook banken, verpachters en waterschappen hierbij belangrijk, omdat zij met hun financiële infrastructuur de rest van de akkerbouwsector in beweging kunnen krijgen. Verder is de samenwerking met overheden voor ons belangrijk, omdat wij mee willen denken over het beleid vanuit de praktijk en omdat een praktijknetwerk financiën nodig heeft om de noodzakelijke infrastructuur te organiseren. Ten slotte werken wij graag samen met ngo’s, omdat zij de noodzakelijke kritische blik van de samenleving kunnen inbrengen, maar ook een rol hebben om goede voorbeelden te delen met hun achterban.’’