In gesprek met Kirsten Haanraads – Natuurmonumenten

 

Kirsten HaanraadsKirsten Haanraads verzorgt de Public Affairs bij Natuurmonumenten.

 

Waarom vindt Natuurmonumenten biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
“Bescherming van natuur is geen taak van boswachters alleen, maar van iedereen”, zegt Marc van den Tweel, de directeur van Natuurmonumenten. “Want natuur is overal. In beschermde natuurgebieden, maar ook in weilanden, sloten, langs snelwegen en in stadsparken. Het mooie van het Deltaplan is dat het de gedeelde verantwoordelijkheid voor herstel van biodiversiteit als uitgangspunt heeft. Daarmee zet het een beweging in gang, waarmee we samen het verlies van biodiversiteit ombuigen naar herstel.”

 

Wat is de belangrijkste bijdrage die Natuurmonumenten gaat leveren aan het Deltaplan?
‘’Voor Natuurmonumenten is het Deltaplan een aansporing om versneld door te gaan met de aanpassing van de afspraken met boeren die gronden van de organisatie pachten. Vanaf volgend jaar gaan onze boswachters samen met boeren kijken op welke manieren ze het herstel van biodiversiteit kunnen versnellen en uitbreiden.’’

 

Welk praktijkvoorbeeld vind je goed passen in de filosofie van het Deltaplan?
‘’Ik vind het programma Van Pachter naar Partner een mooi voorbeeld van biodiversiteitsherstel in de praktijk. Met dit programma wil Natuurmonumenten ernaartoe dat boswachters en boeren samen werken aan een landschap dat veel meer ruimte biedt aan planten en dieren.’’

 

Met wie hoop je vanuit Natuurmonumenten (meer) te kunnen samenwerken aan biodiversiteitsherstel?
‘’Een enkele wegberm of akkerrand daargelaten, vind je de variëteit aan wilde bloemen vooral in natuurgebieden. Natuurmonumenten vraagt daarom iedereen plaats te maken voor wilde bloemen. Langs wegen, in tuinen én op het platteland. Waar wilde bloemen zijn, zijn insecten. Waar wilde bloemen zijn, is natuur. We werken vaak al nauw samen met boeren en andere natuurbeheerders. Maar de komende tijd willen wij ook de rest van Nederland in bloei zetten; langs bermen, slootkanten en gemeentegroen. We hopen dat iedereen in beweging komt.’’