In gesprek met Koos Biesmeijer – Naturalis

 

In de praktijk - Koos BiesmeijerKoos Biesmeijer is ecoloog, hoogleraar Natuurlijk Kapitaal en wetenschappelijk directeur bij Naturalis Biodiversity Center. In dit interview vertelt Koos over het werk van Naturalis, zijn ambities en de samenwerking met het Deltaplan. 

 

Waarom vindt Naturalis biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
‘’Naturalis is het nationale biodiversiteitsinstituut waar onderzoek aan, fascinatie voor en educatie over biodiversiteit centraal staan. Ons doel is om voor iedereen het belang van biodiversiteit voor onze toekomst duidelijk te maken. De huidige stand van de biodiversiteit in Nederland is ronduit slecht, met grote aantallen soorten die vrijwel verdwenen zijn en steeds minder plekken waar soorten in grote aantallen en gezonde populaties voorkomen. Dit besef dringt gelukkig langzamerhand door, mede door onze activiteiten in het museum, in de media en door educatie op scholen, maar vooral ook door ons onderzoek.’’

 

Wat is de belangrijkste bijdrage die Naturalis gaat leveren aan het Deltaplan?
‘’Voor herstel van biodiversiteit is, naast kennis over hoe dat moet, ook samenwerking nodig. Naturalis staat midden in de maatschappij en heeft een breed maatschappelijk netwerk dat hiervoor ingezet kan worden. We gaan nog specifieker kennis generen die van belang is voor herstel en duurzamer gebruik van biodiversiteit. Ook gaan we met maatschappelijke partners nog meer in gesprek over samenwerking.’’

 

Welk praktijkvoorbeeld vind je goed passen in de filosofie van het Deltaplan?
‘’We zijn al een aantal jaren partner in de Groene Cirkel-projecten die rond de Heineken brouwerij in Zoeterwoude zijn begonnen, maar inmiddels ook met de Suiker Unie, kaasfabriek de Graafstroom en Farm Frites gestart zijn. Deze projecten sluiten aan op de structuur en doelen van het Deltaplan. Hier werken bedrijven, overheden en kennispartijen op zeer intensieve manier samen om tot groenere, circulaire economische activiteiten te komen, waarbij de natuur als partner wordt gezien in plaats van vijand.

Deze samenwerking heeft al geleid tot 34% meer bijensoorten in de Leidse regio en tot activatie van ondernemers en regionale overheid voor verbetering van biodiversiteit, bijvoorbeeld door biodivers maaibeheer en de uitrol van een bijenlandschap. Ook zorgt deze samenwerking voor de vergroting van de energieneutraliteit, bijvoorbeeld door emissieloos varen in de binnenvaart. Verder zijn integrale samenwerking voor mooiere landschappen met meer biodiversiteit en gezondere leefomgeving waar óók nog geld verdiend kan worden, hiervan een resultaat.’’

 

Met wie hoop je vanuit Naturalis (meer) te kunnen samenwerken aan biodiversiteitsherstel?
‘’Herstel van biodiversiteit vraagt om een systeemverandering: zowel in de landbouw als in de inrichting van de openbare ruimte. Alle belangrijke partijen in het systeem doen hier idealiter aan mee en zijn nodig voor een toekomstbestendige verandering. Kortom, we werken in principe met iedereen die de basisaannamen en het toekomstbeeld van het Deltaplan deelt en laat zien hier zelf ook substantiële stappen in wil zetten.’’