In gesprek met Natasja Oerlemans – WWF Nederland

 

Natasja OerlemansNatasja Oerlemans is hoofd van de afdeling Voedsel en Landbouw van het Wereld Natuur Fonds (WWF). In dit interview vertelt Natasja over het werk van WWF, het belang van biodiversiteitsherstel en de samenwerking met het Deltaplan.

 

Waarom vindt WWF biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
”Natuur inspireert en het is de basis voor ons welzijn en onze welvaart. Zonder natuur wordt de aarde voor mensen onleefbaar, want wij zijn afhankelijk van natuur voor ons voedsel, schoon water en andere levensbehoeften. Denk bijvoorbeeld aan de bijen die gewassen bestuiven. Maar natuur is er niet alleen voor de mens. We vinden het ook van belang dat in onze dichtbevolkte delta plek is en blijft voor soorten die hier al eeuwenlang voorkomen, maar door ons toedoen in de verdrukking zijn geraakt. Het is voor ons als internationale natuurbeschermingsorganisatie moeilijk uit te leggen dat wij als rijk land niet in staat zouden zijn om onze biodiversiteit te beschermen en herstellen, terwijl we dat wel verwachten van mensen in andere landen zoals Indonesië en Brazilië.”

 

Wat is de belangrijkste bijdrage die WWF gaat leveren aan het Deltaplan?
”De wijze waarop we voedsel produceren is een belangrijke veroorzaker van biodiversiteitsverlies. De landbouw kan ook een belangrijk deel van de oplossing zijn. Dan moet het voor boeren wel aantrekkelijk worden duurzame keuzes te maken die goed zijn voor biodiversiteit. Het Wereld Natuur Fonds werkt samen met ketenpartijen, grondeigenaren, overheden en banken, zodat boeren beloond en gewaardeerd gaan worden voor hun bijdrage aan het herstel van biodiversiteit. Daarvoor moeten prestaties van boeren wel meetbaar gemaakt kunnen worden. We werken al samen met Rabobank en FrieslandCampina aan het meten en belonen van melkveehouders. De eerste melkveehouders die goed scoren op onze Biodiversiteitsmonitor krijgen al een hogere melkprijs en een lagere rente op hun lening. Die stapeling van beloning maakt het extra interessant om mee te doen. Deze aanpak ontwikkelen we nu ook voor akkerbouwers. En we willen nog meer partijen enthousiasmeren om de biodiversiteitsmonitor te gebruiken voor het belonen en waarderen van boeren zodat het voor steeds meer boeren aantrekkelijk wordt om mee te doen.”

 

Welk praktijkvoorbeeld vind je goed passen in de filosofie van het Deltaplan? 
”De filosofie van het Deltaplan is dat iedereen een bijdrage kan leveren aan het stimuleren van grondgebruikers zodat die maatregelen kunnen nemen voor meer biodiversiteit. Daarmee ligt de verantwoordelijkheid voor het herstel van biodiversiteit bij ons allemaal: supermarkten, voedselproducenten, banken, overheid en ook natuurbeschermingsorganisaties zoals het WWF. Dus niet alleen bij boeren en andere grondgebruikers. Dat betekent ook dat we als WWF niet alleen pleiten voor betere bescherming van onze natuur in Nederland, maar ook actief meewerken aan oplossingen om het voor boeren aantrekkelijk te maken hier aan bij te dragen. De Biodiversiteitsmonitor is daar wat mij betreft een mooi voorbeeld van.”

 

Met wie hoop je vanuit WWF (meer) te kunnen samenwerken aan biodiversiteitsherstel?
”We werken al veel samen met individuele boeren, ketenpartijen en banken. Maar we zien ook dat we pas echt resultaten voor natuur kunnen boeken als zoveel mogelijk mensen in een gebied gaan samenwerken. Dat willen we de komende tijd gaan stimuleren en kijken of we samen met boeren in een gebied en de partners in het Deltaplan in een paar landschappen onze aanpak kunnen gaan testen en verbeteren. We kunnen namelijk niet wachten totdat we alles weten, dus we moeten gewoon gaan doen, leren en beter te doen!”