Pilot zuivelsector versterkt natuur en landschap

 

De Duurzame Zuivelketen en BoerenNatuur gaan met een pilot een impuls geven aan het zichtbaar maken en versterken van natuur- en landschapsbeheer door melkveehouders. Op 18 maart ging de pilot ‘Zuivelsector versterkt natuur en landschap’ officieel van start.

Melkveehouders leveren met hun natuur- en landschapsbeheer een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het beheer van houtwallen, natuurvriendelijke oevers of kruidenrijke graslanden. Een deel van de melkveehouders ontvangt subsidie via het Agrarisch Natuur en Landsbeheer (ANLb), maar niet alle melkveehouders kunnen daar gebruik van maken. BoerenNatuur en de Duurzame Zuivelketen willen met de pilot ‘Zuivelsector versterkt natuur en landschap’ onderzoeken of het mogelijk is om de kennis en organisatie van de agrarische collectieven in te zetten voor alle melkveehouders in Nederland. Aan de pilot werken 15 collectieven, 383 melkveehouders en vier zuivelondernemingen mee. 

 

De Duurzame Zuivelketen is het gezamenlijk duurzaamheidsprogramma van de Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland. BoerenNatuur is de landelijke vereniging van 40 agrarische collectieven. Deze collectieven voeren onder andere het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer uit in Nederland. De inspanningen die melkveehouders leveren op dit gebied komen alleen in aanmerking voor een ANLb-subsidie als ze liggen in door de provincie begrensde leefgebieden. Boeren Natuur en de Duurzame Zuivelketen willen met de pilot onderzoeken of het ook mogelijk is voor boeren buiten deze gebieden om hun bijdrage aan natuur en landschap te laten registeren door de agrarische collectieven. 

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met Carleen Weebers (BoerenNatuur) via 06 15 85 62 73 of met Jolande Valkenburg (Duurzame Zuivelketen) via 06 28 50 58 42.