‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds

Toekenning van aanvragen
Op maandag 7 september hebben degenen die een aanvraag hebben ingediend persoonlijk bericht ontvangen (per mail). Geen mail ontvangen? Bekijk dan ook je spamfolder.

 

‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds
Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken. Heb jij een aansprekend projectidee dat structureel de biodiversiteit in Nederland versterkt? Doe dan mee en dien een aanvraag in! De maximale bijdrage per project is €25.000.

 

Financiële impuls voor biodiversiteitsherstel
In 2020 en 2021 reserveert het Deltaplan Biodiversiteitsherstel  €200.000 per jaar voor het Innovatiefonds. Dit wordt gefinancierd uit een eenmalige bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De maximale bijdrage per project is €25.000. Aanvragen voor een bedrag lager dan €25.000,- euro komen ook in aanmerking. Afhankelijk van de kwaliteit van de ingediende aanvragen worden meerdere toekenningrondes uitgezet per jaar.

 

Criteria en meer informatie
De deadline voor het inzenden van jouw projectvoorstel is 31 juli 2020. De deadline voor het inzenden van projectenvoorstellen is verstreken. Het projectbureau van het Deltaplan maakt op basis van de opgestelde criteria een voorselectie, waarna een delegatie van het bestuur de aanvragen beoordeelt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Sanne Hooiveld via sanne.hooiveld@samenvoorbiodiversiteit.nl. Bekijk hier de criteria.

 

Nationale Postcode Loterij
Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds wordt in eerste instantie gefinancierd met geld vanuit de eenmalige bijdrage die het Deltaplan Biodiversiteitsherstel van de Nationale Postcode Loterij heeft ontvangen.

Samen voor Biodiversiteit Innovatiefonds