Aanvraag

Heb jij een goed idee om samen de biodiversiteit in jouw omgeving te herstellen? Dien dan een projectvoorstel in bij ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds! Het Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken. De criteria voor toekenning zijn hier te vinden.

Let op: uw aanvraag is pas goed verzonden zodra u de bedankpagina te zien krijgt. Mocht u de indruk krijgen dat uw aanvraag niet goed is verzonden, dan kunt u een mail sturen naar sanne.hooiveld@samenvoorbiodiversiteit.nl. 

1

Gegevens contactpersoon van het project

2

Projectvoorstel

Wat is de geschatte start- en einddatum van project

Welke activiteiten worden uitgevoerd in het project, wat is het geschatte start- en eindmoment van de activiteiten

Klik op "Activiteit toevoegen" om een omschrijving, start en eind-datum in te voeren.

Welke overige organisaties zijn betrokken bij de uitvoering van het project?

Hoe bevordert het project de verbinding tussen burgers en grondgebruikers?

3

Projectkosten

4

Communicatie

5

Opmerkingen