Skip to main content

Aanvraag

Heb jij een goed idee om samen de biodiversiteit in jouw omgeving te herstellen? Dien dan een projectvoorstel in bij ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds! Het Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken. De criteria voor toekenning zijn hier te vinden.

Let op: uw aanvraag is pas goed verzonden zodra u de bedank-pagina te zien krijgt. Mocht u de indruk krijgen dat uw aanvraag niet goed is verzonden, dan kunt u een mail sturen naar els@samenvoorbiodiversiteit.nl

1

Gegevens contactpersoon van het project

2

Projectvoorstel

Wat is de geschatte start- en einddatum van project?

Welke activiteiten worden uitgevoerd in het project, wat zijn de geschatte start- en einddata van de activiteiten?

Klik op "Activiteit toevoegen" om een omschrijving, start en eind-datum in te voeren.

Welke overige organisaties zijn betrokken bij de uitvoering van het project?

Hoe bevordert het project de verbinding tussen burgers en grondgebruikers?

3

Projectkosten

4

Communicatie

5

Opmerkingen