Akkerbouw volgt melkveehouder met biodiversiteitsmonitor

 

De akkerbouwsector krijgt een biodiversiteitsmonitor, zoals de melkveehouderij die ook heeft. Deze brengt per bedrijf de invloed op de biodiversiteit in kaart.

De monitor kan akkerbouwers helpen de biodiversiteit te versterken. Ook kan dit een basis bieden om een beloning voor de milieuprestaties af te dwingen. De biodiversiteitsmonitor is ontwikkeld door Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw, het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) en de Rabobank. Provincie Groningen is aanjager van de eerste stap – het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak. De ambitie is om de biodiversiteitsmonitor akkerbouw over twee jaar gereed te hebben.

Melkveehouderij
De biodiversiteitsmonitor akkerbouw volgt op de ontwikkeling van een vergelijkbare monitor voor de melkveehouderij: een initiatief van het Wereld Natuur Fonds, Rabobank en FrieslandCampina. In de ontwikkeling van de biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw wordt optimaal gebruik gemaakt van deze kennis en ervaring. Het initiatief sluit ook aan op het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Ketenpartijen en andere belanghebbenden kunnen deze biodiversiteitsmonitor gebruiken bij het belonen van boeren voor hun bijdrage aan natuur. Volgens de initiatiefnemers wordt het daarmee voor boeren aantrekkelijker om de omslag te maken naar een natuurvriendelijke bedrijfsvoering, waarin akkerbouwers kunnen profiteren van de diensten die de natuur levert, zoals een gezonde bodem, voldoende schoon water en bestuivende insecten.

Meetbaar maken
De nog te ontwikkelen monitor bevat concrete meetindicatoren (KPI’s), bijvoorbeeld percentage bodembedekking en inzet gewasbescherming, die de invloed van een individueel bedrijf op de biodiversiteit in kaart brengt. De komende twee jaar wordt door middel van onderzoek en praktijkproeven deze set van indicatoren ontwikkeld.

Door prestaties van boeren meetbaar te maken, kunnen zij worden beloond voor hun bijdrage aan herstel van biodiversiteit. Dit biedt zowel de boer als de natuur een gezond toekomstperspectief, zodat de akkerbouwer onderdeel kan worden van de oplossing. Doordat deze visie volledig in lijn is met het programma natuurinclusieve landbouw van provincie Groningen, heeft zij besloten tot het ondersteunen en aanjagen van dit initiatief.

Bron: Nieuwe Oogst