Boeren starten met meten vlinders en insecten op boerenland

 

LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting slaan de handen ineen en ontwikkelen een programma waarin boeren zelf dag- en nachtvlinders op boerenland gaan meten. Het meetnet in ontwikkeling krijgt de naam Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden (Bimag). Dinsdag 27 augustus is het officiële startschot van het project in Lelystad. Er doen 20 boeren mee (akkerbouwers, tuinders, en melkveehouders) aan de pilot. Dit jaar meten de boeren nog tot en met oktober, meldt de voorzitter van BoerenNatuur én melkveehouder Alex Datema. De dagvlinders worden met telroutes geteld (fysieke tellingen), terwijl ze nachtvlinders met (led-)verlichte emmers vangen. Per bedrijf worden gemiddeld 3 emmers ingezet.

 

 

 

Wat is de aanleiding om dit project te beginnen?

“Aanleiding om de pilot te starten is dat er bijna niets bekend is van de vlinder- en insectenstand op boerenland. Verreweg de meeste data komen van tellingen in natuurgebieden. Zo ook het meerjarige Duitse onderzoek uit 2017, waarin is aangetoond dat de totale biomassa aan insecten afnam met 75%. In Nederland leven meer dan 2.400 soorten dag- en nachtvlinders. Deze maken een aanzienlijke hoeveelheid uit van de insectenpopulatie in Nederland. Vlinders vormen een bijzondere groep insecten; veel nachtvlinders zorgen voor bestuiving. Daar weten we nog veel te weinig van.”

 

 

Wat verwacht u van de resultaten op boerenland?
“Dat vind ik lastig om te voorspellen. Wij waren om te beginnen op zoek naar een simpele manier die een goede indicatie kan geven van de vlinder- en insectenstand op boerenland. Zelf doe ik ook mee aan deze pilot. De komende 2 maanden moet blijken hoe effectief de attributen (telroute en LedEmmer) zijn. We beginnen dit jaar pas aan het eind van de zomer omdat er helaas niet eerder budget beschikbaar was om de attributen te maken. Als blijkt dat dit een effectieve manier is, willen we volgend jaar in het voorjaar beginnen en er een meerjarig project van maken waar ruimte is voor meer deelnemers.”

 

 

Hoe werkt de LedEmmer?
“Met behulp van de led-verlichting vangen we de nachtvlinders in de emmers. Het is de bedoeling dat boeren de vlinders tellen, er foto’s van maken en deze naar de Vlinderstichting sturen. Zij bepalen welke soort het is. Ook de bijvangst (zoals andere insecten) wordt genoteerd, maar niet gefotografeerd.”

 

 

Wat levert boeren dit project op?
“Het levert vooral op dat het je inzicht krijgt in wat er zoal aan vlinders op het boerenbedrijf voorkomt. Het merendeel van de deelnemende boeren is al op een of andere manier actief bezig met biodiversiteit op hun land. Ze willen graag zien of dit ook resultaat heeft. Het kost ongeveer 2 uur per keer.”

 

 

Wie betaalt die LedEmmer?
“De LedEmmer wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Ook zij hebben belang bij een indicatie van de insecten- en vlinderstand op boerenland. Het was niet gemakkelijk een financiering te krijgen. Maar uiteindelijk hebben wij ze kunnen overtuigen dat de goedkoopste en beste manier is om boeren zelf de metingen in eigen veld te laten doen. Bij aanstelling van onderzoekers/wetenschappers lopen de kosten gauw op.”

 

 

Is er veel enthousiasme onder boeren om mee te doen?
“Het was erg gemakkelijk om 20 enthousiaste boeren bij elkaar te krijgen. Hoe dit op grotere schaal is, weet ik niet. Het succes van deze pilot speelt daarin zeker een rol.”

 

Bron: Boerderij