Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is sinds 22 mei 2019 (de Dag van de Biodiversiteit) een stichting.

 

De taken en bevoegdheden van het bestuur van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel zijn vastgelegd in de statuten.
Meer informatie over het beleid van de stichting is terug te lezen in het beleidsplan.

De Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Ons RSIN nummer is 860067634.
Postadres
Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Bronland 12S
6708 WH
Wageningen
Samen voor Biodiversiteit

Bijdrage Nationale Postcode Loterij
De Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel ontvangt 1,5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Deze bijdrage is bedoeld om boeren, burgers, bedrijven, kennisinstellingen, natuurorganisaties en overheden die gezamenlijk werken aan biodiversiteitsherstel een belangrijke impuls te geven. De Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel gebruikt deze bijdrage om burgers te betrekken bij de waarde van biodiversiteit, en boeren en beheerders van de openbare ruimte te ondersteunen bij een manier van werken die bijdraagt aan een gezonde bodem en een rijkdom aan planten en dieren in heel Nederland.

postcode-loterij