Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is sinds 22 mei 2019 (Dag van de Biodiversiteit) een stichting.

 

De taken en bevoegdheden van het bestuur van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel zijn vastgelegd in de statuten.
Meer informatie over het beleid van de stichting is terug te lezen in het beleidsplan.

Samen voor Biodiversiteit