Skip to main content

Partner

Alexander Impact

Alexander Impact

Met Alexander Impact werken wij aan het inzichtelijk maken en vergroten van de maatschappelijke impact van organisaties. Sinds kort zijn we bezig onze diensten te verbreden naar de 'planet'-kant van impact. We willen organisaties onder meer (of zelfs met name) gaan helpen om hun positieve impact op de biodiversiteit te vergroten. Dit doen we voor klanten in het stedelijk gebied, maar ook in klanten die werken in het landelijke gebied. Wij maken voor onze klanten niet alleen hun impact op de biodiversiteit zichtbaar, maar geven ook advies hoe ze hun positieve impact kun vergroten.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij willen concreet bijdragen aan het herstel van biodiversiteit op de volgende manieren:

  • In samenwerking met partners (laagdrempelige) modellen ontwikkelen waarmee biodiversiteitsmonitoring uitgevoerd kan worden. Dit geeft ondernemers, bijvoorbeeld boeren, inzicht in wat bijdraagt aan herstel van biodiversiteit en wat niet. Een ondernemer kan daarna stappen nemen om te sturen op biodiversiteitsherstel.
  • Adviseren hoe in stedelijk gebied de biodiversiteit hersteld kan worden. Zo starten we binnenkort in de stad Groningen met bewoners een traject om een nieuwe groenstrook zodanig in te richten dat het optimaal bijdraagt aan biodiversiteit in de wijk. 
  • Projecten starten die kosteloos bijdragen aan biodiversiteit. We zijn met Fair Future Generators van Milieudefensie gestart om in samenwerking met een aantal stagiairs te zoeken naar oplossingen om biodiversiteit in de stad te vergroten.
  • Via LinkedIn gaan we opgedane kennis over biodiversiteit(sherstel) delen.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan

  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Monitoring.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Peter Wind
E-mailadres: peter@alexanderimpact.nl
Website: www.alexanderimpact.nl