Partner

Alliantie Verduurzaming Voedsel

Alliantie Verduurzaming Voedsel

Binnen de stichting Alliantie Verduurzaming Voedsel werken bedrijven in de agrifoodketen – primaire sector, diervoeder, levensmiddelenindustrie, catering en supermarkten – als keten samen aan de steeds verdere verduurzaming van de voedselproductie- en distributieprocessen. LTO, Nevedi, FNLI, Veneca en CBL zijn de organisaties die samen de Alliantie vormen.

Het uitgangspunt is dat bedrijven niet individueel voor een duurzame transitie in de agrifoodketen kunnen zorgen, maar dat verduurzaming juist door een goede samenwerking in de keten tot stand komt, tussen afnemer en leverancier.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Biodiversiteit is één van onze focusthema's. Voor voedselproductie is een levende, productieve natuur nodig. Tegelijkertijd heeft voedselproductie impact op die levende natuur. De wereld kan niet zonder biodiversiteit, dus is het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de natuur. Het is onze ambitie dat biodiversiteit ketenbreed op de agenda staat en een duurzaamheidscriterium is waarmee ketenpartijen bij hun productieprocessen en inkoopbeleid rekening houden. Dit willen we realiseren door de ambitie en doelen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel binnen de gehele keten uit te dragen. En om door middel van goede voorbeelden bedrijven te stimuleren een bijdrage te leveren aan biodiversiteitsherstel.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Draagvlak en gedeelde waarden;
  • Kennis en innovatie.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Cécile Prakke
E-mailadres: cecileprakke@verduurzamingvoedsel.nl
Website: www.verduurzamingvoedsel.nl