Partner

Clusius College

Clusius College

Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld. Dat doen we met aantrekkelijke vmbo- en mbo-opleidingen, waarbij we veel aandacht schenken aan natuur, duurzaamheid, voedsel en leefomgeving. We werken met 775 collega’s vanuit acht –veelal- kleinschalige vestigingen in Noord-Holland aan het beste onderwijs voor onze 5.600 leerlingen en studenten.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Per 1 januari 2021 zijn we gestart met het vierjarig programma Biodivers Perspectief waarvan wij initiatiefnemer en penvoerder zijn. In dit programma werken we met de provincie Noord-Holland, partners uit de regio (agrarische ondernemers, Landschap Noord Holland, de Collectieven, etc.) en collega onderwijsinstellingen samen om natuurinclusief denken en werken in het onderwijs een plaats te geven. Door het opzetten van demo-leerbedrijven in de sectoren veehouderij,  bollenteelt en vollegrondsgroenteteelt willen we kennis op het gebied van natuurinclusief ondernemen ontwikkelen en delen met ondernemers in Noord-Holland, docenten en studenten van het (v)mbo en hbo. Hoewel de focus op de landbouwkant ligt, werken we ook samen met Ketter&Co om het belang van biodiversiteit te laten leven bij onze andere opleidingen in de groene ruimte.

Alle kennis die we gedurende het 4 jarig programma Biodivers Perspectief opdoen, willen we delen met de partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Ook ontvangen wij graag delegaties vanuit het Deltaplan om te laten zien hoe onze partners in het programma bezig zijn met biodiversiteit op hun bedrijf of binnen hun organisatie.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Draagvlak en gedeelde waarden;
  • Kennis en innovatie.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Rosemarie Slobbe
E-mailadres: r.slobbe@clusius.nl
Website: www.clusius.nl