Cruydt-Hoeck Wildebloemenzaden

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Cruydt-Hoeck Wildebloemenzaden zet zich in voor het opschalen van teelt van inheemse wildeplantenzaden van controleerbare autochtone herkomst. Hierin werken wij samen met Stichting Het Levend Archief. Wij hebben de droom meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. We zijn kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden en ecologisch passende bloemenweidemengsels. Met gedegen praktisch en ecologisch advies helpen wij gemeenten, (groen)bedrijven, plannenmakers en particulieren met het creëren van succesvolle bloemenweides.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Het creëren van meer kruidenrijke vegetaties met inheemse wilde planten is een belangrijke basis om de biodiversiteit te vergroten. Op de wilde bloemen komen insecten en de insecten dienen weer als voedsel voor vogels. Daarnaast kunnen de insecten belangrijke plaagbestrijders zijn.

 

Momenteel worden er, met de beste bedoelingen, veel zadenmengsels uitgezaaid met niet inheemse wilde planten uit andere werelddelen of met zaden van planten die weliswaar in naam inheems zijn, maar niet autochtoon omdat ze worden verzameld en gekweekt in bijvoorbeeld Oost-Europa. Uit verschillende studies komt naar voren dat het voor het verbeteren van de biodiversiteit juist van belang is te werken met planten(zaden) van autochtone inheemse plantensoorten, met een passende genenpoel, die aansluit op de insecten die hier in ons land gebruik van moeten maken.

 

Het Deltaplan Biodiversiteit helpt ons deuren te openen en het leggen van contacten te vergemakkelijken. Daarnaast helpt het Deltaplan ons erop te vertrouwen dat we op de juiste weg zijn en om ons te motiveren onze schouders er extra onder te zetten. Ons motto is: “Samen zetten we de wereld in bloei”. En dat is precies wat we van plan zijn.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

• Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
• Kennis, innovatie en educatie;
• Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Jasper Helmantel
Emailadres: zaden@cruydthoeck.nl
Website: www.cruydthoeck.nl