Skip to main content

Partner

Duvekot Rentmeesters B.V.

Duvekot Rentmeesters B.V.

Duvekot heeft zichzelf als doel gesteld om in 2025 toonaangevend te zijn op het vlak van natuur- en biodiversiteitsimplementatie binnen de primaire taakstelling van net- en infrabeheerders. Van hieruit is ons credo ‘‘Wij maken van uw infra een plus voor biodiversiteit’’. Deze ambitie is opgenomen in ons strategisch bedrijfsplan en opgedeeld in verschillende doelstellingen om onze aspiraties concreet en meetbaar te maken. Zo is er bijvoorbeeld binnen ons ecologieteam een portefeuillehouder biodiversiteit. Daarnaast zetten we onze adviseurs in om bij onze opdrachtgevers het biodiversiteitsbeleid op te zetten en te implementeren. 

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel 
Het gezamenlijk creëren van meerwaarde voor zowel natuur als gebruiker is bij al onze projecten het vertrekpunt. Infrastructuur is van groot maatschappelijk belang en door de omvang heeft het onbedoeld impact op de omgeving.


Wet- en regelgeving en verplichte ruimtelijke opgaven zijn instrumenten om deze impact op te vangen. Binnen projecten gebruiken wij dit als handvatten om natuur en biodiversiteit te borgen. Uiteindelijk moet natuurwetgeving zorgen voor het behouden én stimuleren van natuur in plaats van het zijn van een verplichte bestekpost.  


Ons doel is het concept Basiskwaliteit Natuur zo in te bedden in onze projecten dat natuur voor iedereen net zo vanzelfsprekend is als het projectonderdeel veiligheid. Bij de uitvoering van een project moet het vanzelfsprekend zijn om mét de natuur te werken, in plaats van tegen de natuur te werken. Bij diverse grote infrabeheerders en hun aannemers hebben wij deze manier van werken met succes toegepast.  


Omvormingsprojecten met illustere namen als Lizard Lane en Page Passage zijn voorbeelden van infranatuurprojecten waarbij het transporteren van water en elektriciteit hand in hand gaan met natuurontwikkeling.  


Om natuurambities te realiseren is het van belang dat het (Corporate Social Responsibility: CSR) beleid - en daarmee ook de board - van organisaties klaar is om met natuur te werken. Door voor een project bijvoorbeeld samen met een monteur en een CEO op pad te gaan en hen beide mee te nemen in de voorgenomen plannen ontstaat organisatie breed draagvlak en enthousiasme voor natuur. Doordat een hele organisatie zich gezamenlijk verantwoordelijkheid voelt voor natuurinclusief werken worden pilots automatisch ‘’echte’’ projecten. Door de uitgevoerde biodiversiteitsprojecten te monitoren en daarmee resultaten meetbaar te maken is de natuurimpact in beeld en kunnen de successen samen worden gevierd. Leren en groeien doe je samen. Door deze kennisdeling bouwen wij samen aan een biodivers Nederland! 

  

Dit commitment draagt bij aan de thema's:  

  • Coherente-wet-en-regelgeving 
  • Draagvlak-en-gedeelde-waarden 
  • Gebiedsgerichte-aanpak 
  • Infranatuur 
  • Kennis-en-innovatie 
  • Monitoring 

  

Meer informatie 
Naam: Pieter Baalbergen 
Email: p.baalbergen@duvekotrentmeesters.nl