Gemeente Delft

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

De gemeente Delft gaat aan de slag met biodiversiteitsherstel in de gemeente. Groen is belangrijk voor iedereen en daarom zetten wij ons voor een duurzaam groenbeleid. We gaan ons focussen op vijf perspectieven binnenin ons groenbeleid: ruimtelijk, ecologisch, fysisch, sociaal en economisch perspectief. Omdat wij het belangrijk vinden dat de biodiversiteit in de stad en het platteland kan opbloeien en dit kan niet alleen door een ecologisch perspectief. Daarom hebben wij gekozen voor een brede aanpak gericht op vijf pijlers.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij blijven ons actief inzetten voor behoud en versterking van de biodiversiteit in de stad. Dat doet wij zowel beleidsmatig door een kader te ontwikkelen voor natuurinclusief bouwen en ontwikkelen en dit te verankeren in de omgevingsvisie. Ook blijven we ons bij projecten inzetten op behoud van flora en fauna en ecologisch beheer. In regionaal verband dragen we bij aan het realiseren van een bijenlandschap.  Daarnaast zetten we ons in om draagvlak te vergroten via video’s, blogs en lezingen en delen we onze kennis op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Diny Tubbing
E-mailadres: dtubbing@delft.nl