HAS Hogeschool

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

HAS Hogeschool is hét hoger opleidings- en expertisecentrum in Zuid Nederland in het domein van agro, food en leefomgeving. Studenten en professionals verbonden aan de HAS dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die spelen in het domein agrofood en leefomgeving of die vanuit dit domein op te lossen zijn. De thema’s duurzame voedselproductie (met een positieve impact op klimaat én biodiversiteit), vitale leefomgeving en een gezonde voedselconsumptie zich ontwikkeld tot belangrijke ankerpunten binnen HAS Hogeschool.

Om meetbare, positieve impact te kunnen maken hebben wij ons gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Wij geloven in het vergroten van het economisch belang door het maatschappelijk en ecologische belang te dienen. Zo streven wij naar een volhoudbare balans tussen mens, natuur en economie.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij willen bijdragen aan de transitie van de agrarische sector waarbij natuur en landbouw meer met elkaar zijn verbonden. Dit doen wij op het gebied van onze drie kernactiviteiten: onderwijs, onderzoek en kennistransfer. Wij gaan de verbondenheid van natuur en landbouw meer en beter verankeren in het onderwijs. Hiermee leiden wij toekomstgerichte, creatieve systeemdenkende en verandervaardige studenten op die bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal. Ook gaan we onderzoek in lectoraten en met studenten uitvoeren op het gebied van veranderende landbouw, verdienmodellen en biodiversiteit (monitoring). Deze onderzoeken vinden altijd plaats met/in opdracht van partijen uit het werkveld zodat de relevantie en toepasbaarheid gegarandeerd is. Het lectoraat innovatieve biomonitoring en het lectoraat innovatief ondernemen met natuur spelen hier de belangrijkste rol in.

 

Dit commitment draag bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Margje Voeten
E-mailadres: m.voeten@has.nl
Website: www.hashogeschool.nl