Hoogheemraadschap van Delfland

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Delfland is een van de 21 waterschappen in Nederland. De waterschappen zorgen voor stevige dijken, voeren regenwater af, maken al het afvalwater uit huishoudens en bedrijven schoon voor het teruggaat de natuur in en zetten zich ook op vele andere manieren in voor schoon, gezond en levend water in sloten, vaarten en zwemplassen. Vanuit die verantwoordelijkheid doet Delfland al veel voor de biodiversiteit. Maar Delfland wil meer.

Marcel Belt is hoogheemraad bij Delfland en sinds kort ook bestuurslid van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: “Als waterbeheerder doen wij al veel voor de biodiversiteit in ons gebied. De aanleg van natuurvriendelijke oevers, vispassages, vispaaiplaatsen, drijfbladzones, ecologisch maaibeheer, allemaal zaken die bijdragen aan de biodiversiteit. Ook zijn wij betrokken bij weidevogelinitiatieven in de polders in ons gebied.

Het huidige bestuur van Delfland heeft ervoor gekozen om van biodiversiteit een speerpunt te maken. Wij willen dat bij al onze taken en werkzaamheden de kansen en bedreigingen voor de biodiversiteit worden meegewogen. Het bevorderen van het biodiversiteitsherstel is een investering in de kwaliteit van ons gebied. Voor de huidige en toekomstige generaties die er wonen, werken en recreëren. Wij maken daar geld en capaciteit voor vrij.”

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Delfland onderschrijft dat met de juiste maatregelen de teruggang van biodiversiteit een halt toegeroepen kan worden.  In de eerste helft van 2020 stellen wij hiervoor een actieplan op met maatregelen die kunnen bijdragen aan biodiversiteitsherstel in ons gebied. Met name voor insecten, boerenlandvogels en macrofauna.

Denk daarbij aan het bloemrijker maken van onze dijken, het aanpassen van de inrichting van de terreinen van onze waterzuiveringen. Kijken wat er mogelijk is bij onze kantoren en gemalen. Maar ook het ondersteunen van en eventueel aansluiten bij de plannen van derden. Hiervoor gaan we bewoners en gebiedspartners in gesprek. Die samenwerking leidt niet alleen tot verbetering van biodiversiteit maar ook voor een prettige leefomgeving, klimaatadaptatie, betere waterkwaliteit. Samen kun je meer!

Dat is ook de reden geweest om aan te sluiten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Daarmee kunnen wij onze ambities onderstrepen en bundelen en doen wij kennis op over biodiversiteitsherstel.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.