Louis Bolk Instituut

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Het Louis Bolk Instituut is een onafhankelijk kennisinstituut voor de bevordering van duurzame landbouw, voeding en gezondheid in een gezonde leefomgeving. Hierbij gebruiken we de natuur als kennisbron. Versterken van biodiversiteit is daarbij in het hart van ons onderzoek, kennis en praktijkoplossingen.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij willen 43 jaar ontwikkelde kennis en ervaring inzetten voor het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, om zo het verlies van biodiversiteit in Nederland om te buigen naar biodiversiteitsherstel.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan;

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Jan Willem Erisman
Emailadres: j.erisman@louisbolk.nl
Website: www.louisbolk.org