Partner

Nederlandse Onderwatersport Bond

Nederlandse Onderwatersport Bond

De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) is de belangenbehartiger van de onderwatersporters en de onderwaternatuur in Nederland. Wij zijn de organisatie voor iedereen die zich wil verdiepen in de onderwaterwereld. We brengen onderwatersporters met elkaar in verbinding en zorgen ervoor dat ze elkaar inspireren en enthousiasmeren.

Ontwikkelingen op het gebied van energietransities, vaarroutes en de visserij geven kansen en bedreigingen voor de onderwaternatuur. Een nieuw beleidsdoel van de NOB voor de komende beleidsperiode is een betere bescherming van de Nederlandse onderwaternatuur. Dit kunnen we niet alleen en daarom staat samenwerken in dit beleidsdoel centraal. Wij werken verder aan een infrastructuur voor een betere bescherming van de onderwaternatuur in Nederland. We willen mooi, schoon en veilig duikwater.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij dragen graag bij aan het vergroten van de kennis over de onderwaternatuur. Veelal wordt er over natuur gesproken die zichtbaar is en wordt onderwaternatuur 'vergeten' vanwege de onzichtbaarheid. Wij vinden dat een gezonde onderwaternatuur van groot belang is voor een gezonde bovenwaternatuur. Die bewustwording brengen wij graag in.

Ook zullen wij ons inzetten voor behoud en herstel van de onderwaternatuur. Dit doen we door:

  • Een Europese lobby te starten waarmee we meer soorten die in de Nederlandse wateren voorkomen willen beschermen;
  • De workshop Duurzaam Duiken aan te bieden bij een aantal verenigingen (eerst als pilot); Verenigingen worden beter betrokken bij de eigen mogelijkheden om de onderwaternatuur in Nederland te beschermen;
  • Duikers en natuurliefhebbers die ons willen steunen bij de bescherming van de onderwaternatuur kunnen donateur worden. Met de opbrengsten financieren we projecten voor de onderwaternatuur en maken we de onderwaternatuur beter zichtbaar door o.a. de verhalen en beelden te publiceren;
  • Door een ambassadeur voor de onderwaternatuur in te zetten waardoor de bijzondere Nederlandse onderwaternatuur beter zichtbaar en bekend wordt;
  • Samen met Stichting ANEMOON en RAVON monitorduiken te organiseren, het ONK Onderwaterfoto en –film kampioenschap te organiseren en de activiteiten van de Biologische Werkgroep bij Burghsluis te steunen.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema’s van het Deltaplan

  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Monitoring.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Desmond van Santen
E-mailadres: desmond.vansanten@onderwatersport.org
Website: www.onderwatersport.org