Netherlands Ecological Research Network

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Het NERN (Netherlands Ecological Research Network) is geen vereniging of club en heeft daarom geen leden. Het is een netwerk waar iedereen die werkzaam is op het gebied van ecologie en evolutie deel van kan zijn. Het netwerk wordt gesteund en gestuurd door een samenwerking van scholen, onderzoeksinstellingen en universiteiten die zich bezighouden met het onderzoek naar ecologie, evolutie en biodiversiteit.

Het NERN is de initiator van het Deltaplan en ondersteunt actief de koers van het Deltaplan om een maatschappelijke beweging naar biodiversiteitsherstel verder uit te breiden.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Claudius van de Vijver
Emailadres: claudius.vandevijver@wur.nl
Website: www.nern.nl