ProRail

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Samen met vervoerders zetten wij ons 24/7 in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. We willen meer treinen laten rijden, op een veilige manier en met minder hinder, nu en in de toekomst. Dat doen we altijd met aandacht voor onze invloed op het milieu en de biodiversiteit.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij geven twee commitments af:

  • De belangrijkste is Infranatuur als leidend commitment van ProRail. De samenwerking, doelen en projecten binnen Infranatuur zijn onze voornaamste bijdrage aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
  • Een tweede commitment zit op chemische bestrijdingsmiddelen waarop ProRail een inhaalslag heeft te maken. Door uitzonderingen hebben wij op dit ogenblik een groot aandeel in het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door (semi-)overheidsorganisaties. Dit is ongewenst en onhoudbaar. Daarom blijven wij ons inzetten om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (o.a. glyfosaat houdende middelen) steeds verder terug te dringen. Mits de huidige pilots succesvol zijn en bruikbare en haalbare alternatieven op de markt komen wordt gestreefd naar (zo mogelijk) een volledige uitfasering rond 2025.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Reinout Wissenburg
Emailadres: reinout.wissenburg@prorail.nl
Website: www.prorail.nl