Partner

PwC Nederland

PwC Nederland

Bij PwC Nederland werken ruim vijfduizend mensen aan vraagstukken op het gebied van Assurance, Tax & Legal en Advisory. Wij willen dat onze dienstverlening bijdraagt aan het bouwen van vertrouwen in de maatschappij en bij het oplossen van belangrijke problemen, zoals biodiversiteitsherstel. Wij willen biodiversiteitsherstel daarom ook meenemen in onze Net Zero ambitie.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij willen bijdragen aan het realiseren van draagvlak voor biodiversiteit in Nederland. Dit willen wij doen door enerzijds biodiversiteit intern op de agenda te zetten, door middel van verankering in onze eigen duurzaamheidsstrategie middels onder andere impactmeting. Tegelijkertijd werken wij aan initiatieven om ook buiten PwC draagvlak te creëren voor het thema en de discussie te faciliteren, zowel bij onze klanten als in de bredere maatschappij.

Dit willen wij met onder meer de volgende initiatieven bereiken:

  1. Een benchmark studie opzetten voor het thema biodiversiteit, uitgevoerd onder onze klanten. Wij willen naar voren halen wat verschillende organisaties (te beginnen bij de financiële dienstverlening) doen op het gebied van bescherming en/of herstel van de biodiversiteit. Waar ligt hun ambitie en wat voor uitdagingen en kansen zien zij?
  2. Een interne KPI ontwikkelen zodat de impact van PwC op biodiversiteit kan worden gemeten en gestuurd. Wij willen hier ook op rapporteren.
  3. Onderzoeken hoe biodiversiteit kan worden meegenomen als overweging in de contracten die wij met klanten en/of leveranciers sluiten, bijvoorbeeld als onderdeel van onze risico-procedure.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan:

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Monitoring.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Wineke Haagsma
E-mailadres: wineke.haagsma@pwc.com
Website:
www.pwc.nl/nl/onze-organisatie/corporate-sustainability/strategie.html