Royal FloraHolland

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Al ruim 100 jaar voorziet Royal FloraHolland samen met kwekers en kopers de wereld van verse bloemen en planten. Die samenwerking heeft ons ver gebracht en we zijn daarmee doorgegroeid tot de grootste marktplaats binnen de sierteelt. Wij zijn een coöperatie van kwekers en verbinden kwekers, kopers en derden met een unieke combinatie van diensten op het gebied van dealmaking, logistiek en financiën. Zo creëren we een stevig fundament waarop alle spelers in de sector kunnen samenwerken aan duurzaam succes op de wereldwijde sierteeltmarkt. Met z’n allen worden we steeds slimmer, beter, efficiënter, duurzamer en kunnen we nóg verder groeien. Zo bereiken we duurzaam succes, voor ons allemaal. Kwekers, kopers, partners, de hele sector samen. Hier is het ons vanaf de eerste dag om te doen geweest en zo zal het ook altijd blijven.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Om biodiversiteit te bevorderen zetten wij in op vijf verschillende aanpakken.

 1. Transparante milieuregistratie- en certificering
  Wij willen als dé betrouwbare marktplaats voor gecertificeerde duurzame bloemen en planten transparantie bieden over de productiewijze van de aangeboden producten. Van iedere aanvoerder (lid of geen lid van de coöperatie) vragen wij uiterlijk 31 december 2020 een digitale milieuregistratie en uiterlijk 31 december 2021 een marktconform milieucertificaat. Dit zorgt voor de gewenste transparantie over de productiewijze van alle aangeboden producten. Hiermee beschermen we de reputatie en de toekomst van onze producten, sector en gezamenlijke marktplaats.
 2. Programma De Groene Agenda
  De Groene Agenda is een initiatief van De Groene Stad en Royal FloraHolland. De Groene Agenda werkt vanuit de visie dat ‘groen’ veel meer is dan mooi. Net zoals we steeds bewuster omgaan met onze voeding, zorgt De Groene Agenda voor meer aandacht voor de belangrijke rol van ‘groen’ in ons leven.
 3. Hortifootprint
  Footprinting is een breed erkende techniek om de milieu-impact van producten te berekenen, te benchmarken en te monitoren. Deze techniek is samen met een aantal van onze partners opgezet. Wij zetten ons in om een uniforme en ketengeaccepteerde standaard in te voeren om de milieu-footprint van tuinbouwproducten te berekenen, op nationaal en internationaal niveau.
 4. Marktplaats Royal FloraHolland
  Wij willen onze eigen terreinen gaan inrichten met meer kruidenrijke vegetaties. Op de wilde bloemen komen insecten af en de insecten zijn weer als voedsel voor vogels. Daarnaast kunnen de insecten belangrijke plaagbestrijders zijn.
 5. Activeren leden om aan de slag te gaan met biodiversiteitsherstel
  Verbeterde biodiversiteit helpt om de productie van sierteeltproducten toekomstbestendig te maken. Als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaan wij onze leden enthousiasmeren, ondersteunen en stimuleren in het ondernemen van initiatieven die bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
 • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
 • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
 • Kennis, innovatie en educatie;
 • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Albert Haasnoot
Emailadres: alberthaasnoot@royalfloraholland.com
Website: www.royalfloraholland.com