Samenwerkingsverband Nationale Parken

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

In het Samenwerkingsverband Nationale Parken zijn de Nederlandse Nationale Parken verenigd. Het Samenwerkingsverband Nationale Parken wil dat de Nationale Parken in de toekomst de topgebieden van de Nederlandse natuur worden: Nationale Parken Nieuwe Stijl! Met andere partners hebben wij daartoe de Nationale Parken Deal ondertekend.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Het SNP en de partners verenigd in het Programma Nationale Parken vinden het van belang dat er meer aandacht komt voor herstel van de biodiversiteit. Wij doen dit graag vanuit een gebiedsgerichte samenwerking waarin de waarden van landbouw, landschap, cultuur en natuur gelijkwaardig worden verbonden.
  • Het SNP en Nationale Parken Bureau (NPB) willen graag de kennis en ervaringen uit pilotprojecten rond landbouw en natuur die lopen in en om huidige nationale parken inbrengen in de Samenwerking rond het Deltaplan, en samen met partners kijken hoe initiatieven verder gebracht kunnen worden (zie de quick scan van lopende projecten in en om nationale parken bijgevoegd).
  • Daarnaast willen we graag ruimte bieden aan nieuwe pilots en experimenten in nationale parken. Door de combinatie van het sterke merk van nationale parken aan landbouwbedrijven kan dit kansen bieden aan de landbouwsector op het gebied van nieuwe producten, educatie, recreatie en toerisme. Ook bieden we expertise op het gebied van zoneringen.
  • Het SNP en NPB kunnen hun ‘landelijk’ netwerk inbrengen. Aan het Programma Nationale Parken nemen 14 partners deel die deels ook partner zijn van het Deltaplan Biodiversiteit ( zie onder). Daarnaast beschikken de nationale parken over netwerken in de gebieden zelf, en over een bestaande governance-structuur in de gebieden.
  • Het SNP en NPB bieden ook ( beperkt) capaciteit aan om aan bovenstaande concreet invulling te geven door mee te draaien in de werkorganisatie, bijvoorbeeld in een werkgroep Gebiedsgericht Samenwerken of Verdienmodellen.

(Partners zijn onder andere SNP, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, IVN, RCE, College van Rijksadviseurs (CRa), RECRON, VNO/NCW, ANWB en NBTC.)

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Hans Schiphorst
Emailadres: snp@steenwijkerland.nl
Website: www.nationaalpark.nl