Stichting Bloeiend Boerenland

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Samen biodiversiteit bevorderen is ons belangrijkste doel. Wij willen dat burgers en boeren de handen ineenslaan om het uitsterven van insecten en vogelsoorten te voorkomen. Dat doen we door het leven bovengronds te verbinden aan het leven ondergronds en dat gaan wij uitvoeren voor en met de boeren van Nederland. En dat is nodig, want het gaat slecht met de biodiversiteit in Nederland. Veel vogels en insecten worden met uitsterven bedreigd. We moeten de natuur een handje helpen, daarom zetten wij Nederland weer in bloei.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Ons commitment is dat wij als stichting slechts één doel hebben: het bevorderen van biodiversiteit. De kernwaarden uit het Deltaplan zijn ook onze kernwaarden. En daarbij kiezen wij als uitgangspunt de burger. Deze schakel wordt volgens ons nu nog onderbelicht in het Deltaplan.

 

Wij betrekken burgers bij het bevorderen van biodiversiteit in de ruimste zin, dus boven en onder de grond. Wij werken via sponsoring en donaties door bedrijven en burgers. Onze doelstelling is juist deze verbinding te versterken. Daarbij is de gedachte dat een bedrijf/burger als het ware een stukje biodiversiteit koopt. Wij zien onze stichting als een uitvoeringsinstrument voor de boer. Dat is inmiddels ook al bewezen. Er hebben zich al over de honderd boeren aangemeld, verspreid over heel Nederland. De boeren geloven in onze aanpak van bodemonderzoek en onderbouwde adviezen met betrekking tot biologische bemesting en zaadmengsels. De bloemstroken worden gezien als een alternatief gewas, welke een rendabele bijdrage leveren aan het boerenbedrijf. Daardoor zullen de biodiversiteitsranden een structureel onderdeel worden van de bedrijfsvoering en niet verdwijnen op het moment dat de subsidiepot leeg is. Als stichting leveren wij als zodanig een bijdrage aan het volhoudbaar bevorderen van bodemleven, insecten, weidevogels en fauna.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Leo Bil
Emailadres: info@bloeiendboerenland.nl
Website: www.bloeiendboerenland.nl