Waterschap Aa en Maas

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag met water. Dat doen we voor zo’n 745.000 inwoners, bedrijven en de natuur in het oosten van Brabant. Dagelijks onderhouden en inspecteren wij dijken, zuiveren wij 300 miljoen liter water en zorgen we voor veilig, voldoende en schoon water. Onze hoogste prioriteit is om bij te dragen aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de inwoners in deze regio. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Op dit moment werken we hard aan een intern Actieplan Biodiversiteit. Hierin kijken we kritisch naar hoe we behoud en bevordering van biodiversiteit over de volledige breedte van ons waterschap vorm kunnen geven. We analyseren hoe we binnen de huidige bedrijfsvoering al werken aan biodiversiteitsherstel en onderzoeken hoe we dit kunnen aanscherpen, verbeteren en uitbreiden.

Komende jaren gaan we actief aan de slag met biodiversiteitsherstel, allereerst zetten we in op:

  1. Het versnellen van de realisatie van beekherstel, ecologische verbindingszones, natuurvriendelijke oevers en vispassages gericht op halen van de doelstelling van een schoon en gezond watersysteem in 2027.
  2. Het toepassen van ecologisch oever- en randenbeheer gericht op een vergroting van de biodiversiteit.
  3. Het implementeren van ecologisch beheer van dijken en paden.

Naast onze fysieke aanpak om biodiversiteitsherstel te bevorderen, werken we ook aan (interne) bewustwordingstrajecten rondom biodiversiteit en zullen we biodiversiteit meenemen in onze communicatie.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Bart Simons
Emailadres: bsimons@aaenmaas.nl
Website: www.aaenmaas.nl