Wellantcollege

partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Wellantcollege levert als groene opleider een belangrijke bijdrage aan het behoud en herstel van biodiversiteit in Nederland. Vanuit onze missie werken we aan een gezonde en duurzame leefomgeving door uit te blinken in onderwijs. Op dit moment ontwikkelt het programma Wellant Verduurzaamt een breed duurzaamheidsbeleid. Elke leerling, student of medewerker krijgt de mogelijkheid om kennis te vergaren over de voor- en nadelen van verschillende keuzes voor onze planeet. We stimuleren onze studenten en medewerkers om in hun keuzes rekening te houden met tien duurzaamheidsprincipes, onder andere: zuinig met grondstoffen omgaan, weinig afval produceren en zuinig met energie omgaan. Deze duurzaamheidsprincipes in combinatie met de Sustainable Development Goals vormen de basis van waaruit de vijf kenniscentra van Wellant werken aan thema’s als het herstellen van de biodiversiteit.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Als kennispartner gaan wij op verschillende manieren aan de slag met het thema biodiversiteitsherstel.

  • We gaan inhoudelijke informatie leveren rondom biodiversiteitsherstel.
  • We gaan onze duurzaamheidsprincipes implementeren in het (v)mbo en daarmee gaan we een nieuwe generatie vakmensen op diverse vlakken bewust maken van de noodzaak van biodiversiteitsherstel.
  • We gaan vanuit praktijkgericht onderwijs ruimte maken voor samenwerking met partners uit het netwerk en de vraagstukken rond biodiversiteit in de regio van onze scholen.
  • We gaan deelnemen aan de netwerkbijeenkomsten vanuit het programma Wellant Verduurzaamt, en ruimte maken voor medewerkers om hieraan deel te nemen.
  • We gaan onderzoeken hoe we met leerlingen en studenten kunnen deelnemen aan projecten die bijdragen aan biodiversiteitsherstel

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau

 

Meer informatie
Contactpersoon: Simone Kleinhout
E-mailadres: s.kleinhout@wellant.nl
Website: www.wellant.nl