Wij.land

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Wij.land is een organisatie die boeren in staat stelt nieuwe concepten te testen in pilots, bijvoorbeeld op het gebied van natuurlijk bodembeheer, natte teelten, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. Succesvolle pilots zetten we in op grotere schaal. Wij gaan voor een gezond en veerkrachtig landschap waar landbouw en natuur samengaan in duurzame bedrijfsmodellen. Dat doen we door samen met boeren, natuurorganisaties en anderen te werken aan concepten die bijdragen aan 4 waarden: inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde en sociale waarde. We werken daarbij volgens de Commonland-filosofie (4 waarden, 3 zones, 20 jaar).

Wij.land brengt in beweging, verbindt en begeleidt. Wij.land stelt boeren in staat nieuwe concepten te testen in pilots, bijvoorbeeld op het gebied van natuurlijk bodembeheer, natte teelten, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. Succesvolle pilots zetten we in op grotere schaal.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Als organisatie ondersteunen en financieren we maatregelen van boeren, natuurbeheerders en ondernemers die direct bijdragen aan herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied. Daarbij onderzoeken we de effecten van maatregelen en kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een monitoringssystematiek. Wij.land kan en is bereid als Delta Lab te functioneren voor het Deltaplan, op gebiedsniveau in het westelijke veenweidegebied.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Merijn Slagter
Emailadres: m.slagter@wij.land
Website: www.wij.land.nl