Wageningen University and Research

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Het motto van Wageningen University & Research (WUR) is “To explore the potential of nature to improve the quality of life”. WUR doet onderzoek naar en geeft onderwijs over hoe de natuur kan bijdragen aan een betere levensstandaard voor de mens, en hoe we de biodiversiteit van die natuur kunnen behouden en bevorderen. ‘Natuurinclusief en Landschappelijk’ is één van de vijf robuuste kennisbasisprogramma’s die benoemd zijn in het Strategisch Plan van Wageningen University & Research 2019-2022 en die één overkoepelend doel dient: het vergroten van de biodiversiteit.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
De Raad van Bestuur van WUR onderschrijft het belang van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. WUR wil graag als partner concreet bijdragen aan de doelstellingen van het Deltaplan. WUR ontwikkelt kennis op het gebied van de volledige kennisketen, van nieuwsgierigheid-gedreven fundamenteel onderzoek tot toepasbare wetenschappelijke en opschaalbare praktische kennis om oplossingen te creëren die het verschil maken. WUR-teams werken disciplinair, interdisciplinair en trans-disciplinair samen met bedrijven, ngo’s, overheidsinstanties, onderzoekpartners en de maatschappij.

 

WUR investeert proactief in de ontwikkeling van kennis die nodig is om een natuurinclusieve transitie te bewerkstelligen in de manier waarop de maatschappij met het landschap omgaat. Dit gebeurt onder andere via de ontwikkeling van Deltaplan Living Labs. Hierin slaan ecologen, agronomen, economen en sociale wetenschappers, lokale partijen en ketenpartners de handen ineen om kennis te ontwikkelen om biodiversiteit duurzaam te bevorderen. WUR zal behoud en bevordering van biodiversiteit sterker integreren in de kernactiviteiten van de organisatie, onder andere door een interne dialoog over de complexe relatie tussen natuurbescherming, (kringloop)landbouw en voedselsystemen. WUR draagt het belang van het bevorderen van biodiversiteit actief uit naar de samenleving.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: David Kleijn
Emailadres: david.kleijn@wur.nl
Website: www.wur.nl