Zone.college

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Er is steeds meer aandacht voor gezond leven, veilig voedsel, duurzaamheid, natuur en een groene leefomgeving. Dat vraagt om goed opgeleide mensen en nieuwe kennis. Als onderwijsorganisatie dragen wij bij aan een gezonde, groene toekomst van mens en wereld. We zoeken daarbij voortdurend afstemming tussen de behoeften op de arbeidsmarkt en die van onze studenten. Met zorg en aandacht bieden we onze leerlingen, studenten en medewerkers een groene, uitdagende leeromgeving waarin ze nieuwe mogelijkheden ontdekken. En waarin ze zich ontwikkelen met hoofd, hart en handen. Zelf en vooral ook samen. Zo groeien ze uit tot zelfbewuste, zorgzame, ondernemende en maatschappelijk betrokken mensen. Wereldburgers met oog voor duurzaamheid en leefbaarheid.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij willen menskracht vrijmaken om:
• de doelen van het Deltaplan op een effectieve wijze onder te brengen in ons curriculum;
• om deel te nemen aan relevante studiedagen en excursies naar innovatieve voorbeelden rondom dit thema en;
• de samenwerking aan te gaan met praktijkdeskundigen die wij in ons lesprogramma een plek willen geven.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan
• Verdienmodellen voor grondgebruikers;
• Kennis, innovatie en educatie;
• Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Gerben Kleine Haar
Emailadres: gkleinehaar@zone.college
Website: www.zonecollege.nl