biodiversiteit op de kaart

Voeg je project toe

Voeg je eigen project toe

Fijn dat je jouw project voor biodiversiteitsherstel gaat toevoegen aan onze online kaart! Via dit formulier upload je jouw project. 

Na het indienen van dit formulier checken we of het juist is ingevuld en publiceren we jouw project zo snel mogelijk op de kaart.

Geef aan in welke plaats(en)/regio het project wordt uitgevoerd (geen provincie toevoegen).

Schrijf een introductie van het project. Moet in ieder geval samenwerkende partijen en doel van project bevatten.

Noem hier verdere relevante informatie, zoals welke activiteiten worden uitgevoerd.

Noem hier de contactpersoon van het project (komt op de website) met emailadres en eventueel telefoonnummer. Ook kun je hier een link naar eigen website of social media toevoegen.

Teken het gebied waar het project zich bevindt of wijs de plek aan met behulp van de knoppen rechtsbovenin. Met de bovenste knop kun je een gebied tekenen, met de knop daaronder kun je een specifieke plek aanwijzen.

Voeg afbeeldingen van het project toe, bijvoorbeeld van het team, werkzaamheden of omgeving.

Contactgegevens (deze publiceren we niet bij het project)