Supporter

Alliantie GroenBlauwe Rotte

Alliantie GroenBlauwe Rotte

De Alliantie GroenBlauwe Rotte is een samenwerkingsverband dat ontstaan is in 2019 met als doel de natuur- en ecologische waarde in het stroomgebied van de rivier de Rotte te waarborgen en in actie te komen indien deze waarden worden bedreigd. Wij streven naar volwaardige natuurontwikkeling, -bescherming en -beheer, behoud van landschapsschoon en cultuurhistorie in het Rottemerengebied. Zowel voor de rivier zelf, als voor de dijken en de polders langs weerszijden.

 

Waarom vindt Alliantie Groen Blauwe Rotte biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Biodiversiteit is de basis van al het leven. In de afgelopen decennia is er veel schade aangericht aan de natuur. Natuur moet regelmatig wijken voor de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied, zoals bijvoorbeeld het gebied de Rottemeren. Wij komen op voor het belang van de natuur in ons gebied.  

 

Hoe werkt Alliantie GroenBlauwe Rotte aan biodiversiteitsherstel?
Wij hebben als doel om door de inzet van expertise en betrokkenheid de natuur, landschapsschoon en cultuurhistorie in het Rottemerengebied onder de aandacht te brengen. Wij willen op basis hiervan optreden als gesprekspartner, gevraagd en ongevraagd adviseren en meedenken, alsmede in co-creatie participeren bij ontwikkelingen op het gebied van deze essentiĆ«le maatschappelijke waarden, om deze te behouden, te herstellen en te versterken. Kortom, door te participeren in de plannen van de lokale overheden en de landschapsbeheerders te bewaken dat het behoud en herstel van biodiversiteit wordt meegenomen in de ontwikkelingsplannen voor ons leefgebied. Wij zien het gebied van het recreatieschap Rottemeren als een biotoop die we ook voor de generaties die na ons komen, in haar oude waarden willen herstellen en behouden.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Chiel van der Kooij
Emailadres: info@alliantiegroenblauwerotte.nl
Website:
www.alliantiegroenblauwerotte.nl