Supporter

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap zet zich in voor behoud, herstel en bescherming van het cultuurlandschap in Nederland. De vereniging herstelt en beheert allerhande landschapselementen door heel Nederland en zet zich in voor een respectvolle omgang met de vaak eeuwenoude agrarische landschappen die ons land rijk is. Ook belonen wij bewonderenswaardige omgang met ons cultuurlandschap, onder meer door de jaarlijkse uitreiking van de waarderingsprijs de Gouden Mispel, voor personen en organisaties die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor het cultuurlandschap. Daarnaast benoemen wij Icoonlandschappen; gebieden van een uitzonderlijke landschappelijke kwaliteit die als zodanig een voorbeeldfunctie vervullen voor hoe we in Nederland met ons landschap om zouden moeten gaan.

 

Waarom vindt Vereniging Nederlands Cultuurlandschap biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Het is in Nederland erbarmelijk gesteld met de biodiversiteit. Het uiteenvallen en verdwijnen van het netwerk van landschapselementen is het grootste drama dat onze natuur in deze tijd wordt aangedaan. Sinds 1900 is ruim 225.000 kilometer aan kavelgrensbeplantingen verdwenen en werd 95% van alle beeklopen en de helft van alle rivieren rechtgetrokken. Om de daarmee gepaard gaande schrikbarende achteruitgang in flora en fauna een halt toe te roepen is een drastisch andere omgang met het landschap cruciaal.

 

Hoe werkt Vereniging Nederlands Cultuurlandschap aan biodiversiteitsherstel?
De vele landschapselementen die wij aanplanten en beheren, zorgen voor een onmiskenbare toename aan biodiversiteit. Het door ons geschreven Deltaplan voor het landschap voorziet in de aanleg van 200.000 kilometer aan heggen, houtwallen, sloten en andere landschapselementen. Het plan is volledig doorgerekend en uitvoerbaar. Dit is aangetoond in het proefgebied de Ooijpolder, waar in vier jaar tijd het grootste landschapsherstelplan in de Nederlandse geschiedenis is uitgevoerd. Door de aanleg van dertig kilometer aan knipheggen, struweelhagen, knotbomen, bloemrijke slootranden, graskruidenstroken en plasdrasoevers is het gebied volledig omgetoverd tot natuurrijk boerenlandschap. Hierdoor zijn in rap tempo talloze verdwenen plant- en diersoorten weer teruggekeerd naar het gebied.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Gertjan Sengers
Emailadres: gsengers@nederlandscultuurlandschap.nl
Website:
www.nederlandscultuurlandschap.nl