Bee Heroes van het Kunstfort bij Vijfhuizen

Supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Bee Heroes is een meerjarig ecologisch project bij en i.o.v. het Kunstfort bij Vijfhuizen (sinds lente 2013). Het is een project voor, door en over bijen – én
mensen – dat raakt aan thema’s als biodiversiteit en ecologie, ambacht en cultuur, voedsel- en landbouwbeleid en klimaatverandering. Bee Heroes biedt een interdisciplinair programma voor natuur- en cultuur liefhebbers, ouders met kinderen en mensen die geïnteresseerd zijn in
duurzaamheid. Bij alle activiteiten gaan verwondering en schoonheid, verbeelding en zintuiglijkheid, denken en doen en humor en ernst hand in hand.

 

Waarom vindt Bee Heroes biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
De nog steeds actuele bijensterfte vormt een tragisch maar ook krachtig verhalend instrument waarmee wij onze verbintenis met de natuur en het belang van een duurzamer leven willen uitdragen. Het probleem is meerledig en op onderdelen ingewikkeld, maar het is niet zo dat we niets kunnen doen. Je helpt al door insectvriendelijke bloemen te planten, minder en eerlijk vlees te eten en vaker gifvrije, lokale en seizoensgebonden groenten, noten en fruitsoorten te kopen.

 

Hoe brengt Bee Heroes biodiversiteitsherstel in de praktijk?
Met het programmaonderdeel Vrijwilligersgroep Bijen Bloemenvelden(ruim 6500 m2 ecologisch onderhouden drachtrijk terrein in Vijfhuizen, Haarlemmermeer) willen we lokaal concreet bijdragen en mensen enthousiasmeren, betrekken en aanzetten tot (samen) doen. Dit vanuit de overtuiging dat bewustwording via schoonheid verandering in gang zet en veel ‘kleine’ bijdragen grote impact kunnen hebben (net als in een honingbijenvolk). Het project heeft een praktisch idealistisch hart: be heroes! De stijl en toon van het project is opgewekt en optimistisch, maar vanuit een inhoudelijk onderzoekende en kritische basis. Infotainment in plaats van louter entertainment. Verbindend en in dialoog met vriend en ‘vijand’. Bottom-up en met gevoel voor rentmeesterschap.

 

Meer informatie?
Contactpersoon: Mariken Straat
Emailadres: info@beeheroes.nl
Website: www.beeheroes.nl