De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor U.A.

Supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor is de eerste officiële supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Wij leggen samen met onze fruittelers bloemstroken en bijenhagen aan en werkt samen met Agrarische Natuurverenigingen Lingestreek en TCW aan een Betuws Bijenlandschap. Wageningen Environmental Research monitort de effectiviteit van de maatregelen in de boomgaard met het oog op wilde bestuivers. De Fruitmotor is een ketencoöperatie en organiseert minstens drie keer per jaar ledendagen waar consumenten, verkooppartners van Krenkelaar appelcider en fruittelers van elkaar kunnen leren.

 

Waarom vindt De Fruitmotor biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
80% van al onze groenten en fruit is afhankelijk van insecten voor hun bestuiving. Wilde bijen vormen van die bestuivers een belangrijke groep. Als er geen wilde bijen meer zouden zijn, zouden er o.m. geen aardbeien, pompoenen, appels en peren meer zijn. Meer dan de helft van de wilde bijen staat op de rode lijst: we zijn hard op weg om de wilde bijen te laten uitsterven! En niet alleen bijen, maar insecten in zijn algemeenheid. Dat is gevaarlijk, want insecten vormen een belangrijke basis in het ecosysteem. Daar willen wij iets aan doen. We streven naar een wereld zonder afval en uitval, en willen natuur en landschap weer herstellen.

 

Hoe brengt De Fruitmotor biodiversiteitsherstel in de praktijk?
Wij vormen samen met de Betuwse fruittelers, fruitverwerkers, afnemers uit het hele land en consumenten een coöperatieve samenwerking in de fruitketen, waardoor een eerlijke prijs mogelijk is voor alle partners.

  • We verduurzamen de Betuwse fruitteelt door de natuurlijke omgeving van de wilde bij te verbeteren. De fruittelers die lid zijn van onze coöperatie zaaien bloemranden in en planten bijenhagen aan. Zo geven we de bijen weer voedsel, niet alleen tijdens bloesemtijd maar juist ook in de rest van het jaar.
  • We gaan versnippering van leefgebieden van de wilde bij tegen door samen met de buren van de telers -en gemeenten en waterschappen- het gebied uit te breiden. Zo bouwen we aan een Betuws Bijenlandschap.
  • Binnenkort starten we met een programma waarbij we kijken naar het bestrijdingsmiddelengebruik van telers. Kan het zonder? En kunnen we wat echt overblijft vervangen door groene middelen?
  • We willen ook alle talenten tot hun recht laten komen en werken waar mogelijk samen met sociale werkvoorziening.
  • En tenslotte werken we zoveel mogelijk regionaal zodat we de regio op sociaal, ecologisch en economisch gebied versterken.
  • De verkoop van onze Krenkelaar producten, gemaakt van restfruit van onze telers, dient daarbij als verdienmodel.

 

Meer informatie?
Contactpersoon: Hilde Engels
Emailadres: hilde@defruitmotor.nl
Website: www.defruitmotor.nl