Biodiversity in Business

Supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Biodiversity in Business is een adviesbureau gericht op duurzaam ondernemen. Wij werken aan een gezonde balans tussen natuur en economie. Wij leveren advies, organiseren gebiedsgerichte aanpakken, ontwikkelen transitie instrumenten en doen (wetenschappelijk) onderzoek. Dit laatste doen wij om onszelf te blijven vernieuwen en om te kunnen samenwerken vanuit de meest recente vernieuwende inzichten.

 

Waarom vindt Biodiversity in Business biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Wij geloven dat goed landschapsbeheer en duurzaam ondernemen met het oog op biodiversiteit niet alleen goed is voor de natuur maar ook als verdienmodel voor een ondernemer.

 

Hoe brengt Biodiversity in Business biodiversiteitsherstel in de praktijk?
Wij werken aan bio-inspired business en hebben als missie om biodiversiteit en natuurlijk kapitaal op een duurzame manier te verankeren in de economie. Wij onderzoeken en laten zien wat er moet veranderen om biodiversiteit een plek te geven in de business modellen van stakeholders in de landbouw, in het voedselsysteem, in alle economische sectoren die afhankelijk zijn van natuurlijk kapitaal.

Op deze manier brengen wij Biodiversity in Business. Daarbij gaan wij verder dan duurzaam ondernemen als verbeterstrategie van de huidige bedrijfsvoering. Wij werken aan nieuwe business modellen en financieringsmogelijkheden om de waarde van de natuur in een onderneming te verankeren. Daarbij vertalen wij natuurlijke functies, vormen en processen in ondernemende oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Op deze manier werken we aan win-win situaties voor de natuurlijke omgeving én voor een aantrekkelijk verdienmodel.

Biodiversity in Business verbindt business language en biologentaal.

 

Meer informatie?
Contactpersoon: Frederiek van Lienen
Emailadres: frederiek@biodiversityinbusiness.eu
Website: www.biodiversityinbusiness.eu