Supporter

Bureau 7TIEN

Bureau 7TIEN

Bureau 7TIEN verwezenlijkt duurzaamheidsambities van overheden en bedrijven. Door samen te werken aan het vergroten van de biodiversiteit, door de transitie naar een circulaire economie te versnellen en door het treffen van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. De 17 Sustainable Development Goals zijn daarbij ons moreel kompas.

Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, overheidsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We ondersteunen bij visievorming, voeren haalbaarheidsonderzoeken uit, stellen plannen en programma’s op of we begeleiden en evalueren projecten.

Wij zijn opgericht volgens de principes van een sociale onderneming. Wij werken met het doel om onze impact te maximaliseren, niet onze winst. Wij zijn transparant over onze impact, alsmede over onze inkomsten en uitgaven door het publiceren van een jaarrapportage. Wij betrekken onze stakeholders bij het bepalen van onze strategie.

 

Waarom vindt Bureau 7TIEN biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Wij vinden biodiversiteit belangrijk omdat het volgens ons aan de basis ligt van een duurzame samenleving. Zonder biodiversiteit verliest het ecosysteem haar werking, waarvan uiteindelijk alle andere duurzaamheidsdoelstellingen afhankelijk zijn.

Wij helpen organisaties met het formuleren en behalen van duurzaamheidsambities. In deze ambities zit biodiversiteit vaak direct of indirect verweven. Bijvoorbeeld, binnen de Sustainable Development Goals, valt biodiversiteit naast 14 (leven in het water) en 15 (leven op het land) ook binnen de doelstellingen 3 (gezondheid en welzijn), 4 (kwaliteitsonderwijs), 6 (schoon water en sanitair), 11 (duurzame steden en gemeenschappen), 13 (klimaatactie) en 16 (partnerschappen). Omdat biodiversiteit zo diep geworteld zit in al deze duurzaamheidsaspecten vinden wij het belangrijk om ons hiervoor in te zetten.

Wij zien ook de noodzaak van een collectieve aanpak. Omdat het nu eenmaal lastig is om een natuurgebied stikstof-arm te houden terwijl de buurman zijn land aan het bemesten is. Maar ook omdat kennis met betrekking tot biodiversiteit de beleidsmakers nog niet goed genoeg weet te bereiken.

 

Hoe werkt Bureau 7TIEN aan biodiversiteitsherstel?
Wij zien onszelf als kennispartner, beleidsonderzoeker en – ontwikkelaar. We dragen daarmee bij aan de biodiversiteit doordat we gemeenten, waterschappen en provincies adviseren over hun biodiversiteitsplannen. Op basis van onze kennis adviseren we maatregelen ten einde de biodiversiteit te vergroten. Zo hebben we bijvoorbeeld de biodiversiteitsagenda van het waterschap Zuiderzeeland opgesteld waarin een uitgebreide set van maatregelen is opgenomen om de biodiversiteit  in Zuiderzeeland te vergroten.

Wij dragen onze impact uit via ons jaarverslag en blogberichten over onze opdrachten.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Jesse de Graaff
Emailadres: jesse@bureau7tien.nl
Website:
www.bureau7tien.nl