Buro Bakker / ATKB adviesbureau voor bodem, water en ecologie

Supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Buro Bakker / ATKB geeft praktische adviezen over natuurbehoud en natuurbeheer in een veranderende omgeving. Wij doen doelgericht onderzoek en geven praktisch advies aan bedrijven en overheden. Wij zijn voor een praktische en pragmatische aanpak waarbij we onze brede ecologische kennis inzetten met respect voor natuur èn mens.

 

Waarom vindt Buro Bakker / ATKB biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Door de activiteiten van de mens in de afgelopen 100 jaar raakte de natuur op veel vlakken uit balans. Dit zien we onder andere terug in de daling van de diversiteit in soorten, iets wat ons aan het hart gaat. Juist die diversiteit zorgt voor een robuuste basis voor  een goede leefomgeving voor plant, dier en mens. Daarom vinden wij het belangrijk om in de menselijke activiteiten zorg te dragen voor de natuur en de kwetsbare soorten te beschermen. Hiermee willen wij bijdragen aan het herstellen van de balans in de natuur dat leidt naar vitale ecosystemen.

 

Hoe brengt Buro Bakker / ATKB biodiversiteitsherstel in de praktijk?
Graag ondersteunen wij bedrijven en overheden met het geven van praktisch advies om biodiversiteit te vergroten. Bijvoorbeeld door het opstellen van een ecologisch actieplan en bermbeheerplannen voor gemeentes, het adviseren van vakantieparken en golfbanen hoe zij kunnen werken aan het verhogen van de biodiversiteit op hun terrein. Begeleiding van projecten rondom natuurlijke beheersing van de eikenprocessierups ligt ook binnen onze expertise.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Douwe Schut
E-mailadres: douwe@burobakker.nl
Website: www.at-kb.nl & www.burobakker.nl