Den Hâneker

Supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Den Hâneker is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer van boeren en burgers die zich inzet om de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden zodanig te beheren en te ontwikkelen dat het zijn aantrekkelijkheid behoudt, nu en in de toekomst.

 

Waarom vindt Den Hâneker biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Wij willen bereiken dat we samen kunnen wonen, werken en recreëren met respect voor elkaars (duurzame) belangen. Dit gebied toont een Hollands landschap van weiden, waterlopen en de bijhorende flora en fauna. Wij willen hier samen zorg voor dragen en bedrijven, burgers en organisaties met elkaar verbinden om zo op een duurzame wijze inhoud te geven aan de instandhouding van natuur en landschap.

 

Hoe brengt Den Hâneker biodiversiteitsherstel in de praktijk?
Wij participeren in het Collectief AV voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. Via verschillende projecten zoals het project Agrarische bedrijven in het Groen probeert zij de biodiversiteit te verbeteren. Den Hâneker is gevestigd in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, waar ze als vereniging zorgt voor promotie van de streek en het leefbaar houden van het platteland. Hun motto: samen sta je sterk!

 

Meer informatie
Contactpersoon: Karel Rietveld
Emailadres: k.j.rietveld@planet.nl
Website: www.denhaneker.nl